Παρουσίαση ενός αρχαιολογικού χώρου μέσω προγράμματος πολυμεσικών εφαρμογών (Αρχαία αγορά)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Παρουσίαση ενός αρχαιολογικού χώρου μέσω προγράμματος πολυμεσικών εφαρμογών (Αρχαία αγορά)

Τζιμογιάννη, Ελευθερία

Οι άνθρωποι, από την αρχαιότητα ακόμα, επινοούσαν διάφορες συσκευές προκειμένου να απλουστεύσουν τον τρόπο ζωή τους όπως ο τροχός, ο άβακας, τα υδραγωγεία κ.ά. Με την πάροδο των χρόνων η εξέλιξη των συσκευών προσέφερε στον άνθρωπο την ευκαιρία να επικοινωνεί και να μοιράζεται στιγμιότυπα από την καθημερινότητά του με άτομα σε κάθε μέρος του πλανήτη. Όσο αναπτύσσεται η τεχνολογία όλο και περισσότεροι κλάδοι όπως η επιστημονική κοινότητα, ο τουρισμός, η εκπαίδευση, εντάσσουν ηλεκτρονικά προγράμματα και εφαρμογές για να απλουστεύσουν διάφορες διαδικασίες όπως αναλύσεις, προβολή μνημείων και αξιοθέατων καθώς και μάθησης. ΣΣτην εργασία αυτή θα μελετηθεί πώς η τεχνολογία μέσω προγραμμάτων πολυμεσικών εφαρμογών μπορεί να προβάλει έναν αρχαιολογικό χώρο κάνοντας μια εικονική ξενάγηση σε άτομα που δεν έχουν την δυνατότητα να παραβρεθούν εκεί και να δείξει μέσω φωτογραφικού υλικού εικόνες των μνημείων από την στιγμή που ανοικοδομήθηκαν στην αρχαιότητα και πώς διατηρούνται στη σημερινή εποχή. Αναλυτικά, στο πρώτο κεφάλαιο εξετάζεται τι είναι τα πολυμέσα, τα δομικά τους στοιχεία καθώς και επιγραμματικά κάποιες από τις εφαρμογές τους. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά τον συνδυασμό των δομικών στοιχείων και των σταδίων παραγωγής των πολυμεσικών εφαρμογών. Το τρίτο κεφάλαιο της εργασίας είναι το πρακτικό κομμάτι και μελετά την υλοποίηση της παρουσίασης και προβολής της Αρχαίας Αγοράς στην Αθήνα μέσω του προγράμματος πολυμεσικών εφαρμογών Director και του προγράμματος επεξεργασίας εικόνων Photoshop. Τέλος, στο τέταρτο κεφάλαιο αναφέρονται τα συμπεράσματα όπως προκύπτουν από την αποπεράτωση της εφαρμογής καθώς και η βιβλιογραφία που χρησιμοποιήθηκε τόσο για τα πολυμέσα όσο και για την Αρχαία Αγορά.

Thesis
NonPeerReviewed

Μνημεία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.