Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και πληροφοριακά συστήματα διοίκησης: αποτύπωση της ελληνικής αγοράς

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και πληροφοριακά συστήματα διοίκησης: αποτύπωση της ελληνικής αγοράς

Τσαχουρίδης, Ιάκωβος

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη και η αξιολόγηση των παρόχων πληροφοριακών συστημάτων στην ελληνική αγορά. Αποτελεί ενδιαφέρον, για το λόγο ότι, τα στοιχειά που αναπτύσσονται είναι αποτέλεσμα προσωπικής έρευνας, μέσα από εταιρίες και από ήδη υπάρχων χρήστες των συστημάτων αυτών. Δεν μπορεί εύκολα κάποιος να ενημερωθεί επαρκώς για την προσφορά και ζήτηση που υπάρχει στην ελληνική αγορά, έτσι στην παρακάτω έρευνα γίνεται πρόταση για το ιδανικότερο σύστημα διαχείρισης περιεχομένου. Στο Κεφάλαιο 1 αναλύονται περαιτέρω τα συστήματα διαχείρισης περιεχομένου και γίνεται η διάκρισή τους σε εμπορικά προϊόντα και σε προϊόντα ανοιχτού κώδικα. Το κεφάλαιο κλείνει με μια σύντομη αναφορά στην τωρινή και την μελλοντική αγορά των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου. Στο 2ο κεφάλαιο αναλύεται η χρήση των συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου κλειστού και ανοιχτού κώδικα στην ελληνική αγορά. Στο 3ο κεφάλαιο γίνεται αποτύπωση των παρόχων συστημάτων διαχείρισης περιεχομένου, καθώς και στο τί υπηρεσίες προσφέρουν στην ελληνική αγορά. Στο 4ο κεφάλαιο προτείνεται, σύμφωνα με την έρευνα που έχει πραγματοποιηθεί, η υλοποίηση ενός συστήματος διαχείρισης περιεχομένου, ανάλογα με τις προσδοκίες τον χρηστών. Τέλος, παρουσιάζονται τα συμπεράσματα που προέκυψαν και γίνονται αναφορές για τους λόγους της μετάβασης καθώς και τα υπέρ και κατά αυτής.

Thesis
NonPeerReviewed

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.