Μέτρηση της ποιότητας της σχέσης μεταξύ καταναλωτή και μάρκας

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2014 (EL)
Μέτρηση της ποιότητας της σχέσης μεταξύ καταναλωτή και μάρκας

Δογάνη, Γεωργία

Στην παρούσα εργασία διερευνάται η ποιότητα της σχέσης μεταξύ του καταναλωτή και της μάρκας καθώς και με το εμπορικό του σήμα. Στόχος της συγκεκριμένης έρευνας είναι να μελετηθεί η σχέση των Ελλήνων καταναλωτών απέναντι στα προϊόντα συγκεκριμένης μάρκας σήματος εταιρίας και ειδικότερα το σήμα της εταιρίας αθλητικών υποδημάτων της Converse. Για το σκοπό αυτό έγινε πρωτογενής έρευνας με τη χρήση ερωτηματολογίου πολλαπλών επιλογών. Το δείγμα που συλλέχθηκε, αποτελείται από 211 ερωτηθέντες και η επεξεργασία των δεδομένων έγινε με τη χρήση του προγράμματος στατιστικής SPSS Statistics 17.0. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι οι καταναλωτές της συγκεκριμένης μάρκας δεν αναπτύσσουν παθιασμένη σχέση, σχέση εμπιστοσύνης αλλά και σχέση οικειότητας μαζί της, παρουσιάζουν όμως σχέσεις νοσταλγίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Προϊόντα - Εμπορική ονομασία
Καταναλωτική συμπεριφορά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.