Συγκριτική μελέτη εικονικών δικτύων (VPN): επιπέδου ζεύξης δεδομένων (OSI data link layer) και υλοποίηση προσομοίωσης L2TP VPN και PPTP VPN

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Συγκριτική μελέτη εικονικών δικτύων (VPN): επιπέδου ζεύξης δεδομένων (OSI data link layer) και υλοποίηση προσομοίωσης L2TP VPN και PPTP VPN

Μπελλής, Σάββας
Ζεμπερίδου, Δήμητρα

Η παρούσα πτυχιακή έχει ως αντικείμενο έρευνας τα Εικονικά Ιδιωτικά Δίκτυα (Virtual Private Networks – VPN) τα οποία λειτουργούν στο επίπεδο ζεύξης δεδομένων (Data Link Layer) του OSI και ιδιαίτερα των πρωτοκόλλων L2F, PPTP, L2TP και MPLS με τα οποία υλοποιούνται. Αρχικά γίνεται μια γενική περιγραφή των VPN και των βασικών στοιχείων τους. Επιπλέον, παρουσιάζεται εκτενέστερα το μοντέλο αναφοράς Ανοικτής Διασύνδεσης Συστημάτων (OSI), καθώς και τα επίπεδα που το αποτελούν. Στη συνέχεια αναλύονται τα πρωτόκολλα L2F, PPTP, L2TP και MPLS και γίνεται μια συγκριτική παρουσίαση τους. Η εργασία ολοκληρώνεται με την υλοποίηση σε περιβάλλον Ubuntu LINUX δύο ενδεικτικών προσομοιώσεων VPN επιπέδου ζεύξης δεδομένων βασισμένων στα πρωτόκολλα PPTP και L2TP αντίστοιχα.

Thesis
NonPeerReviewed

Δίκτυα υπολογιστών - Πρωτόκολλα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.