Καταγραφή και ανάλυση παραγόντων που επηρεάζουν την οινοποίηση των κυρίων οινοποιήσιμων ποικιλιών που καλλιεργούνται στην αμπελουργική ζώνη της Κω

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Καταγραφή και ανάλυση παραγόντων που επηρεάζουν την οινοποίηση των κυρίων οινοποιήσιμων ποικιλιών που καλλιεργούνται στην αμπελουργική ζώνη της Κω

Σκευοφύλαξ, Μιχάλης

Στην αρχή της πτυχιακής διατριβής γίνετε μια αναφορά για την ιστορία της αμπέλου αλλά και του οίνου. Γίνετε λόγος σε αρχαίους λαούς που καλλιέργησαν και διέδωσαν σε άλλους λαούς τον οίνο όπως οι αρχαίοι Πελασγοί στους Έλληνες που στην συνέχεια οι Έλληνες δίδαξαν τους Ρωμαίους την αμπελοκαλλιέργεια και την παραγωγή οίνου. Ακόμα αναφέρετε ο ρόλος του οίνου σε διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις. Στη συνέχεια αναλύονται συγκεκριμένες ποικιλίες που καλλιεργούνται στο νησί της Κω που χρησιμοποιούνται για πειραματικούς σκοπούς όπως Μαυροτράγανο, Mourvedre, Λημνιώνα αλλά και ποικιλίες όπως Syrah και Tempranillo που κυκλοφορούν στην αγορά. Στην συνέχεια γίνετε περιγραφή των περιοχών που δίνουν άριστα αποτελέσματα οι συγκεκριμένες ποικιλίες εκφράζοντας το teroir κάθε περιοχής. Έπειτα από την ανάλυση των ποικιλιών περιγράφονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ποιότητα των σταφυλιών χωρίζοντας τους σε δύο κατηγορίες σταθερούς και μεταβλητούς, αλλά και οι λήψεις αποφάσεων που μπορούν να επηρεάσουν την ποιότητα του τελικού προϊόντος όπως ο προσδιορισμός του χρόνου τρυγητού. Στην συνέχεια περιγράφετε η ερυθρή οινοποίηση οι μηχανικές κατεργασίες. Και οι διαδικασίες από την παραλαβή της πρώτης ύλης μέχρι το τελικό προϊόν. Στον επίλογο παρουσιάζετε μια έρευνα σχετικά με την κατανάλωση οίνου σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Thesis
NonPeerReviewed

Οίνος και οινοποιία
Σταφύλια
Αμπελοκαλλιέργεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.