Πολυμεσική παρουσίαση του αρχαιολογικού μουσείου και του αρχαιολογικού χώρου Πέλλας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Πολυμεσική παρουσίαση του αρχαιολογικού μουσείου και του αρχαιολογικού χώρου Πέλλας

Βασιλειάδου, Συμέλα

Σκοπός της πτυχιακής είναι προωθηθεί ο αρχαιολογικός Χώρος και το νέο αρχαιολογικό Μουσείο Πέλλας, συνδέοντας το παλαιό στοιχείο και το καινούριο με την βοήθεια των πολυμέσων. Οι νέες τεχνολογίες προσφέρουν στο χρήστη μια ποικιλία από «μέσα» διασυνδεδεμένα μεταξύ τους, που βρίσκονται κάτω από τον έλεγχο του υπολογιστή. Η τεχνολογία των πολυμέσων που συνδυάζει την εικόνα, το βίντεο, τον ήχο, τα γραφικά, το κείμενο, τα εφέ, την ταχύτητα, την κίνηση, κάνουν δυναμική και ευχάριστη την πλοήγηση του χρήστη που θα ενημερωθεί για το νέο αρχαιολογικό μουσείο, τον αρχαιολογικό κόσμο μέσα από ευρήματα, καθώς και την εξέλιξη της Πέλλας στους αιώνες. Αρχικά θα γίνει αναφορά στη σημασία των πολυμέσων και το θεωρητικό υπόβαθρό τους, την εξέλιξη τους και την συνεισφορά στους χώρους των Μουσείων, που «κυοφορούν» ένα δύσκολο και αυστηρό μέτρο χρησιμοποίησης νέων τεχνολογιών. Τα πολυμέσα είναι τεχνολογίες και τεχνικές που προσφέρουν σε ψηφιακό περιβάλλον, δυνατότητες ψηφιοποίησης, επεξεργασίας, οργάνωσης και παρουσίασης της πληροφορίας με πολλαπλές μορφές κωδικοποίησης. Θα αναλυθούν τα στάδια παραγωγής μιας πολυμεσικής εφαρμογής, συγκεκριμένα πως λειτουργούν και πως βρήκαν εφαρμογή στην περίπτωση του κεντρικού θέματος. Έπειτα αναλύονται οι ενέργειες που έγιναν σε κάθε στάδιο, την μεθοδολογία, και την περιγραφή της εφαρμογής με λίγα λόγια και παράθεση εικόνων. Τέλος ακολουθούν τα συμπεράσματα που συνεπάγονται από την συνολική έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μουσεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.