Το ζήτημα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα: το 2008 σε συνάρτηση με την εξάπλωση των παγκοσμίων εταιριών προτύπων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Το ζήτημα της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα: το 2008 σε συνάρτηση με την εξάπλωση των παγκοσμίων εταιριών προτύπων

Χαρεισβίλι, Ετέρι

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να διαπιστωθεί η σχέση μεταξύ εταιρικών προτύπων και οικονομικής κρίσης. Πιο συγκεκριμένα, θα αναλυθεί το κυρίαρχο μοντέλο πάνω στο οποίο είναι δομημένες οι αρχές εταιρικής διακυβέρνησης στην Ευρώπη, τις Η.Π.Α. και την Ελλάδα, με απώτερο στόχο να διευκρινιστεί ο ρόλος αυτού του μοντέλου στην οικονομική κρίση του 2008. Πιο αναλυτικά ο στόχος της εργασίας είναι διπλός. Από τη μία θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε τον ρόλο της εταιρικής διακυβέρνησης και τι αυτός προσφέρει σε μία εταιρεία. Από την άλλη, η παρούσα εργασία θα διερευνήσει αν η εταιρική διακυβέρνηση ευθύνεται για τη δημιουργία και εξάπλωση της χρηματοοικονομικής κρίσης του 2008 και αν ναι σε ποιο βαθμό. Βάσει του σκοπού της εργασίας και των επιμέρους στόχων, τα ερευνητικά ερωτήματα που διαμορφώνονται είναι τα εξής: 1. Ποια ήταν τα αίτια εμφάνισης της χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008 και πώς αυτή εξαπλώθηκε και στην Ελλάδα 2. Σε ποιο βαθμό η εταιρική διακυβέρνηση ευθύνεται για τη δημιουργία και την εξάπλωση της χρηματοπιστωτικής κρίσης 3. Ποιος είναι ο ρόλος και ο σκοπός της εταιρικής διακυβέρνησης την περίοδο μετά την οικονομική κρίση 4. Ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που διευκολύνουν και επιτρέπουν την επιτυχή εφαρμογή των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης. Η μέθοδος συγγραφής της εργασίας είναι η χρησιμοποίηση δευτερογενών πηγών, προκειμένου για τη βιβλιογραφική ανασκόπηση. Έτσι, θα χρησιμοποιηθούν βιβλία, on – line περιοδικά, άρθρα από επιστημονικά περιοδικά, εκθέσεις και αναφορές από διεθνείς οργανισμούς και μελέτες άλλων ερευνητών που έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο αυτού του προβληματισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.