Το ολοκληρωμένο μείγμα επικοινωνίας για τη διοικητική κρίσεων από διαχειριστικά λάθη στον κλάδο της φιλοξενίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Το ολοκληρωμένο μείγμα επικοινωνίας για τη διοικητική κρίσεων από διαχειριστικά λάθη στον κλάδο της φιλοξενίας

Τρίμης, Κωνσταντίνος

Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι να διερευνήσει το ζήτημα του ολοκληρωμένου μείγματος επικοινωνίας για τη διοικητική κρίσεων από διαχειριστικά λάθη στο κλάδο της φιλοξενίας. Η μεθοδολογία της εργασίας στηρίζεται στη συλλογή πρωτογενών και δευτερογενών δεδομένων. Τα δευτερογενή δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από βιβλία, σχετικά άρθρα σε περιοδικά, αλλά και μέσα από επίσημους διαδικτυακούς τόπους. Τα πρωτογενή δεδομένα συλλέχθηκαν μέσα από τη διεξαγωγή ποσοτικής έρευνας χρησιμοποιώντας ως βασικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Το βασικό συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι σήμερα τα στελέχη των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων οφείλουν να δημιουργήσουν καλή και άμεση επικοινωνία με το αγοραστικό κοινό, ώστε να δομήσουν συνεργασίες που δεν θα είναι περιστασιακές αλλά θα αποβούν μόνιμες.Ειδικότερα, αυτό μπορεί να γίνει μέσα από τη δημιουργία και τη διάδοση μιας θετικής για τις εταιρίες φήμης, η οποία θα βασίζεται από τη μια στην καλή εικόνα τους και από την άλλη στην ορθή διαχείριση των κρίσιμων περιστατικών που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστική πολιτική
Επικοινωνία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.