Διαστάσεις που συνθέτουν την καταναλωτική εμπειρία: η περιπτωσιολογική μελέτη του τουρισμού (Κωνσταντινούπολη)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Διαστάσεις που συνθέτουν την καταναλωτική εμπειρία: η περιπτωσιολογική μελέτη του τουρισμού (Κωνσταντινούπολη)

Γαργαλατίδου, Χριστίνα

Σκοπός της εργασίας είναι να ερευνηθεί εις βάθος η τουριστική εμπειρία που αποκόμισε ο τουρίστας επισκεπτόμενος την Κωνσταντινούπολη και να διασαφηνιστούν οι εσωτερικοί και εξωτερικοί παράγοντες που έπαιξαν ρόλο στη δημιουργία θετικής ή αρνητικής εμπειρίας. Επίσης, αναζητείται η τουριστική αξία της Κωνσταντινούπολης, οι κυριότερες πηγές πληροφόρησης και τα δημογραφικά χαρακτηριστικά αυτών που την επισκέπτονται. Για τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων της έρευνας και τη διεκπεραίωση της εργασίας, κρίθηκε απαραίτητη η προσφυγή σε πρωτογενείς πηγές δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, η συγκέντρωση των πληροφοριών έγινε με έρευνα που διεξήχθη μέσω ερωτηματολογίου σε δείγμα διακοσίων ατόμων. Επομένως, το είδος της έρευνας που έλαβε χώρα είναι αυτό της ποσοτικής (quantitative research). Η επιλογή αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι οι πληροφορίες που αναζητούνται είναι ακριβείς και συγκεκριμένες και τα αποτελέσματα που προκύπτουν είναι πολύ πιο αξιόπιστα, εξαιτίας της στατιστικής επεξεργασίας στην οποία υπόκεινται με τη χρήση του πιο διαδεδομένου στατιστικού προγράμματος (SPSS v20). Το βασικότερο συμπέρασμα που προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι ότι η εμπειρία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα συμπεριφορά του καταναλωτή-τουρίστα. Οι παράγοντες που τη διαμορφώνουν ποικίλουν και διαφέρουν από άτομο σε άτομο. Όσο πιο θετική είναι η εμπειρία που αποκομίζει ο τουρίστας από έναν προορισμό, τόσο περισσότερες πιθανότητες υπάρχουν να τον συστήσει και σε άλλους. Αντιθέτως, αν η εμπειρία είναι αρνητική, τότε το άτομο δεν θα προβεί σε σύσταση.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουρισμός
Τουρισμός - Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.