Διαχείριση κίνησης και ποιότητα υπηρεσιών σε συστήματα IPTV

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διαχείριση κίνησης και ποιότητα υπηρεσιών σε συστήματα IPTV

Αποστολάκη, Σμαραγδή

Η βασισμένη στο πρωτόκολλο IP τηλεόραση (Internet Protocol TV –IPTV) αναμένεται να είναι μια από τις βασικές τεχνολογίες εκπομπής και λήψης τηλεοπτικού σήματος του μέλλοντος. Η διαχείριση της κίνησης και του διαθέσιμου εύρους ζώνης είναι από τα σημαντικότερα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπίσει ο σχεδιαστής τέτοιων συστημάτων. Το ζήτημα αυτό γίνεται πιο δισεπίλυτο όταν πρέπει να εξυπηρετηθούν πολλά IPTV τερματικά μέσα από μία και μόνη σύνδεση. Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα βασικά χαρακτηριστικα της ψηφιακης τηλεόρασης καθώς και η διαδικασία μετάβασης από την αναλογική τηλεόραση στην ψηφιακή. Επίσης, παρουσιάζεται η οικογένεια προτύπων MPEG για τη συμπίεση ψηφιακών σημάτων ήχου και βίντεο. Τέλος αναλύονται τα πρωτόκολλα DVB τα οποία προσφέρουν υπηρεσίες μετάδοσης σήματος ψηφιακής τηλεόρασης εκμεταλλευόμενες ένα ευρύ φάσμα μέσων διανομής, επίγειων ή δορυφορικών, ασύρματων και καλωδιακών. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια εκτενής αναφορά στη δομή της IPTV. Αναλύονται τα πλεονεκτήματα του πρωτοκόλλου, η αρχιτεκτονική του, οι απαιτήσεις του καθώς και οι τρόποι μετάδοσης του. Επιπλέον γίνεται σύγκριση του IPTV και του WEB TV και περιγράφεται η λειτουργία της IPTV μέσω διαφόρων τεχνολογιών δικτύου. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα επίπεδα ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών QoS (Quality of service) για τα συστήματα IPTV , καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά τους. Επίσης, παρουσιάζεται η διαδικασία ανάπτυξης εφαρμογής, σε γλώσσα προγραμματισμού Javascript, για την εκτίμηση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών (Quality of service) κατά την μετάδοση σήματος IPTV διαμέσου ευρυζωνικών δικτύων τεχνολογίας ADSL. Ο κώδικας της εφαρμογής περιλαμβάνεται σε σχετικό παράρτημα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ψηφιακή τηλεόραση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.