Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης γνώσης με υπηρεσίες υποστήριξης αποφάσεων για την ανάδειξη και συντήρηση έργων τέχνης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης γνώσης με υπηρεσίες υποστήριξης αποφάσεων για την ανάδειξη και συντήρηση έργων τέχνης

Χρυσοβέργης, Ιωάννης

Η γνώση είναι ο συνδυασμός των προσωπικών εμπειριών και αξιών και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των επιχειρήσεων, οι οποίες μπορούν να τη δημιουργήσουν, αποθηκεύουν, διαμοιράσουν και να τη χρησιμοποιούν μέσο των τεχνολογιών της πληροφορικής. Τα συστήματα διαχείρισης γνώσης αποτελούν βασικό εργαλείο των επιχειρήσεων και εξετάζονται και από τη σκοπιά της πληροφορικής, δηλαδή το είδος των τεχνολογιών που χρησιμοποιούν. Πιο συγκεκριμένα η εργασία ασχολείται με τα πληροφοριακά συστήματα που υπάρχουν στα μουσεία και καλείται να επιλύσει τα προβλήματα των ενεργειών της αυτόματης ανάδειξης και συντήρησης ενός έργου τέχνης. Ως γνώμονας για την επίλυση του προβλήματος χρησιμοποιήθηκε το Βυζαντινό μουσείο Καστοριάς. Η υλοποίηση του προγράμματος και συνεπώς η επίλυση του προβλήματος, που έθεσε η εργασία, έγινε με τη διαδικτυακή γλώσσα προγραμματισμού PHP και το πρόγραμμα δημιουργίας και διαχείρισης βάσεων δεδομένων MySQL.Η εκπόνηση της εργασίας οδήγησε σε πολλά συμπεράσματα τα οποία αποτυπώνονται ξεχωριστά σε κάθε κεφάλαιο. Σημαντικότερα από αυτά είναι η χρήση των τεχνολογιών της πληροφορικής στα συστήματα διαχείρισης γνώσης με σκοπό την αύξηση των κερδών της επιχείρησης και το πώς από ένα γρήγορο πρότυπο θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα μεγάλο πληροφοριακό σύστημα που θα χρησιμοποιείται σε πανελλαδικό επίπεδο με πολύ μικρό κόστος.

Thesis
NonPeerReviewed

Λήψη αποφάσεων
Διαχείριση γνώσης
Μουσεία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.