Πρότυπο εργαστήριο ελέγχων μετρήσεων και δομικών χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων των πάσης φύσεως υλικών ενός υπολογιστικού συστήματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Πρότυπο εργαστήριο ελέγχων μετρήσεων και δομικών χαρακτηριστικών, ιδιοτήτων των πάσης φύσεως υλικών ενός υπολογιστικού συστήματος

Τανά, Ιωάννα

Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η κατανόηση και εφαρμογή του συστήματος ποιότητας κατά το πρότυπο EN ISO 17025 για ένα εργαστήριο μετρήσεων στοιχείων ενός υπολογιστικού συστήματος.Τα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα απαιτούν διαδικασίες ελέγχου οι οποίες πρέπει να γίνονται από ένα πιστοποιημένο εργαστήριο ελέγχου δοκιμών και μετρήσεων το οποίο να λειτουργεί βάση του προτύπου EN ISO 17025 το οποίο καταγράφει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες και την απαιτούμενη οργάνωση ενός τέτοιου εργαστηρίου. Η διάρθρωση της παρούσης εργασίας είναι η ακόλουθη: Tο πρώτο κεφάλαιο αναλύει την δομή και την αρχιτεκτονική ενός υπολογιστικού συστήματος. Πέρα από την βασική δομή, ο τρόπος λειτουργίας διαφόρων υποσυστημάτων αναλύεται με παραδείγματα και διαγράμματα. Το δεύτερο κεφάλαιο αναλύει τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθεί ένα πιστοποιημένο εργαστήριο ελέγχου μετρήσεων και δοκιμών των χαρακτηριστικών και των ιδιοτήτων των υλικών που χρησιμοποιούνται σε υπολογιστικά συστήματα. Οι διαδικασίες περιλαμβάνονται στο πρότυπο EN ISO 17025. Τέλος, στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζονται παραδείγματα ελέγχων σε διάφορα συστήματα καθώς και στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα που αποτελούν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές
Υπολογιστικά συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.