Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δημιουργία μιας εφαρμογής τηλεδιάσκεψης μεταξύ συνεργαζόμενων εμπορικών επιχειρήσεων Ελλάδος και εξωτερικού

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δημιουργία μιας εφαρμογής τηλεδιάσκεψης μεταξύ συνεργαζόμενων εμπορικών επιχειρήσεων Ελλάδος και εξωτερικού

Συνάμη, Ιωάννα

Οι εφαρμογές τηλεδιάσκεψης είναι εφαρμογές οι οποίες έχουν δημιουργηθεί για την ευκολότερη και την άμεση επικοινωνία μεταξύ των χρηστών τους, από όποιο σημείο της γης και αν βρίσκονται αυτοί, αφού η λειτουργία τους βασίζεται στη χρήση του διαδικτύου. Χρησιμοποιούν διάφορους τρόπους επικοινωνίας όπως επικοινωνία μέσω αποστολής άμεσου κειμένου, μέσω μεταφοράς ήχου ή ακόμη και μέσω μεταφοράς εικόνας. Οι εφαρμογές εμπορικής διαχείρισης είναι προγράμματα τα οποία έχουν αναπτυχθεί με σκοπό να <<βοηθούν>> τις διάφορες επιχειρήσεις που τα χρησιμοποιούν, στην καλύτερη οργάνωση και διαχείριση της εκάστοτε επιχείρησης και στον αποτελεσματικότερο έλεγχο αυτής. Η εργασία που ακολουθεί έχει σαν σκοπό το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τη δημιουργία ενός λογισμικού που συνδυάζει μια εφαρμογή τηλεδιάσκεψης και μια εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης. Οι δύο αυτές εφαρμογές συνδέονται μεταξύ τους και συνεργάζονται. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την δημιουργία ενός λογισμικού το οποίο βοηθά όποια επιχείρηση το χρησιμοποιήσει, στο να οργανώσει την αποθήκη των προϊόντων της, να διαχειρίζεται τις επαφές και τις συναλλαγές της και να επικοινωνεί σε πραγματικό χρόνο με οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση χρησιμοποιεί το ίδιο λογισμικό. Γενικότερα, είναι μία αρκετά χρήσιμη εφαρμογή, απλή στη χρήση και προσιτή στους χρήστες η οποία προσφέρει όλες τις απαιτούμενες λειτουργίες για κάθε επιχείρηση.

Thesis
NonPeerReviewed

Τηλεργασία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.