Οι δημόσιες σχέσεις και η επικοινωνία μη κυβερνητικών οργανώσεων: η μελέτη της οργάνωσης ECOCITY

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Οι δημόσιες σχέσεις και η επικοινωνία μη κυβερνητικών οργανώσεων: η μελέτη της οργάνωσης ECOCITY

Γκανιάτσα, Παναγιώτα

Το αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής μου εργασίας είναι έρευνα για τις δημόσιες σχέσεις και την επικοινωνία των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Γίνεται παρουσίαση των προγραμμάτων δράσεων των δημοσίων σχέσεων και επικοινωνίας. Αντικείμενο της έρευνας μου είναι ο Εθελοντικός Οργανισμός για το Αστικό Περιβάλλον ECOCITY. Στο πρώτο κεφάλαιο επιχειρείται μια ιστορική αναδρομή και μια εισαγωγή για το τι περιλαμβάνουν οι Μ.Κ.Ο., ποια είναι τα χαρακτηριστικά τους, ποιος είναι ο ρόλος τους και από πού πηγάζουν οι οικονομικοί τους πόροι. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται πως συνδέονται οι Μ.Κ.Ο με τις δημόσιες σχέσεις και ποιες στρατηγικές αναπτύσσονται στο πεδίο των δημοσίων σχέσεων. Στο τρίτο κεφάλαιο ανακοινώνεται η ταυτότητα του ECOCITY, οι αντικειμενικοί στόχοι, τα εργαλεία των δημοσίων σχέσεων που κυρίως χρησιμοποιεί και τέλος οι επικοινωνιακές δράσεις του ECOCITY. Στο τέταρτο κεφάλαιο παρουσιάστηκε η εμπειρική έρευνα και τα αποτελέσματά της για προγράμματα-δράσεις καθώς και την αποτελεσματικότητα της εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας του ECOCITY. Οι τρόποι με τους οποίους ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή της έρευνας, είναι η προσωπική συνέντευξη και η ηλεκτρονική ταχυδρόμηση ερωτηματολογίου. Στο πέμπτο κεφάλαιο, βάσει των παραπάνω κεφαλαίων βγαίνουν κάποια συμπεράσματα και δίνονται προτάσεις βελτίωσης του ECOCITY. Επιπρόσθετα, αναφέρω την δική μου άποψη για το ECOCITY και καταθέτω τις δικές μου προτάσεις βελτίωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.