Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δημιουργία λογισμικού τήρησης λογαριασμών ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως με ενσωματωμένα Java και PHP Scripts.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δημιουργία λογισμικού τήρησης λογαριασμών ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσεως με ενσωματωμένα Java και PHP Scripts.

Τραγότσαλου, Παναγιώτα
Ταχιά, Αικατερίνη

Στόχος της πτυχιακής εργασίας είναι ο υπολογισμός των εσόδων και των εξόδων μιας επιχείρησης ή ενός ατόμου, έτσι ώστε μέσα από το λογισμικό να παρακολουθείται η Χρέωση και η Πίστωση των λογαριασμών κίνηση με βάση το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο (Ε.Γ.Λ.Σ) μέσω της γλώσσας προγραμματισμού C#. Η υλοποίηση αυτού του λογισμικού δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να υπολογίζει ηλεκτρονικά το Ισοζύγιο των λογαριασμών του μέσω μίας αξιόπιστης και απλής εφαρμογής που ονομάζεται «e_balance». Για αυτό η εφαρμογή που παρουσιάζεται βασίστηκε σε ένα αυτόνομο λογισμικό, το οποίο έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει τους λογαριασμούς και να ενημερώνει απευθείας το Ισοζύγιο. Είναι ένα λογισμικό το οποίο θα μπορούσε να καλύψει με μεγάλη επιτυχία το κοινό, αφού δεν που υπάρχει στην αγορά, μιας και δεν εντοπίστηκε κάποιο με τέτοιες προδιαγραφές. Στην έλλειψη αυτή στηρίχθηκε και η παρακάτω πτυχιακή εργασία, αφού μέσα από έρευνα αποδείχθηκε ότι υπάρχουν λογισμικά που εμπεριέχουν το κομμάτι αυτό. Δεν υπάρχουν άλλα λογισμικά που να εκτελούν αυτόματα αυτή τη διεργασία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ισοζύγιο πληρωμών
Λογισμικό υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.