Υλοποίηση εφαρμογής chat client/server

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Υλοποίηση εφαρμογής chat client/server

Δώρος, Γεώργιος-Χρήστος

Μία εφαρμογή Client-Server βασίζεται στο μοντέλο πελάτη -εξυπηρετητή. Το μοντέλο πελάτη - εξυπηρετητή αποτελείται από δύο βασικά μέρη, τον εξυπηρετητή ο οποίος δέχεται αιτήματα εξυπηρέτησης από τους πελάτες που συνδέονται σε αυτόν και ο ρόλος του είναι να τα ικανοποιεί, και τους πελάτες οι οποίοι συνδέονται στον εξυπηρετητή προκειμένου να τους ικανοποιηθεί κάποιο αίτημα, να τους παρασχεθεί κάποια υπηρεσία. Στην πλειονότητα τους οι εξυπηρετητές ενεργοποιούνται και περιμένουν μέχρι να τους υποβληθεί κάποιο αίτημα υπηρεσίας από τους πελάτες. Για να λειτουργήσει μια εφαρμογή πελάτη - εξυπηρετητή είναι απαραίτητη η δημιουργία δύο βασικών κλάσεων. Μία για την πλευρά του εξυπηρετητή και μία για την πλευρά του πελάτη.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.