Ανάπτυξη μάς πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού: μελέτη περίπτωσης "Το χαμόγελο του παιδιού"

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάπτυξη μάς πολυμεσικής εφαρμογής για την προβολή ενός μη κερδοσκοπικού οργανισμού: μελέτη περίπτωσης "Το χαμόγελο του παιδιού"

Σεφαλίδη, Αλεξάνδρα

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να σχεδιαστεί μια ιστοσελίδα για τον ΜΚΟ «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Κύριο μέλημα του συλλόγου είναι να προασπίσει τα δικαιώματα των παιδιών έμπρακτα, καθημερινά, 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο. Ουσιαστικά προσπαθεί να εξασφαλίσει τα απαραίτητα για τη σωματική, ψυχική και πνευματική ισορροπία τους. Ο στόχος πίσω από αυτήν την ενέργεια είναι η προβολή και προώθηση των υπηρεσιών, των δραστηριοτήτων και των ενεργειών του συλλόγου, η επικοινωνία του οράματος και των αξιών του ΜΚΟ, προκειμένου την προσέλκυση εθελοντών και χορηγών. Οι ΜΚΟ στηρίζονται όχι στην κρατική χρηματοδότηση, αλλά στην ανέγερση κεφαλαίων για την κάλυψη των αναγκών τους και τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους σε δωρεές, συνεισφορές των μελών τους και των απλών πολιτών, αλλά κυρίως σε χορηγίες. Επίσης, οι ΜΚΟ αποτελούν οργανώσεις πολιτών. Υπό αυτό το πρίσμα και εντασσόμενοι στην κοινωνία των πολιτών, οι ΜΚΟ στηρίζονται εν πολλοίς στην ευαισθητοποίηση του κοινού και την εθελοντική δράση όλων ανεξαιρέτως των πολιτών. Προς αυτόν τον σκοπό, ήτοι προκειμένου ο ΜΚΟ «Το Χαμόγελο του Παιδιού» να μπορέσει να συνεχίσει να προσφέρει τις υπηρεσίες του στα παιδιά που το έχουν ανάγκη, θα πρέπει να προβεί σε ενέργειες marketing, χρησιμοποιώντας όσο το δυνατόν περισσότερα κανάλια επικοινωνίας. Κάνοντας χρήση του κοινωνικού marketing προκειμένου να ευαισθητοποιήσει το κοινό και να συμβάλλει στην αλλαγή των στάσεων και των συμπεριφορών του, ο ΜΚΟ έχει στη διάθεσή του διαδικτυακά μέσα, όπως η ιστοσελίδα. Μία ιστοσελίδα θα δημιουργηθεί και στην παρούσα εργασία με το λογισμικό Dreamweaver, το οποίο προτιμήθηκε εξαιτίας της των πολλαπλών δυνατοτήτων που προσφέρει. Η ιστοσελίδα, που σχεδιάστηκε βασίζεται σε κείμενο, video, εικόνες.

Thesis
NonPeerReviewed

Μη κυβερνητικές οργανώσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.