Στρατηγικές δημοσίων σχέσεων και η εφαρμογή τους στην τοπική αυτοδιοίκηση: περιπτωσιολογική μελέτη του δήμου Ασπρόπυργου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Στρατηγικές δημοσίων σχέσεων και η εφαρμογή τους στην τοπική αυτοδιοίκηση: περιπτωσιολογική μελέτη του δήμου Ασπρόπυργου

Νεανίδη, Γαλήνη

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανάδειξη των στρατηγικών δημόσιων σχέσεων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης γενικώς, και εστιάζει ειδικότερα στη μελέτη της περίπτωσης του Δήμου Ασπροπύργου, τις στρατηγικές του οποίου μελετά, με έμφαση στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένου Ο.Τ.Α., και τη χρήση της από τους μόνιμους υπαλλήλους του. Ακόμη, επεκτάθηκε στη μελέτη της χρήσης του διαδικτύου γενικώς, από την ίδια ομάδα χρηστών, στην κατεύθυνση της αποτελεσματικής ενάσκησης των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Η μέθοδος προσέγγισης που ακολουθήθηκε ήταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίων, που έδωσαν τη δυνατότητα προσέγγισης των ποσοτικών χαρακτηριστικών της, καθώς και τη δυνατότητα ουσιαστικής αξιολόγησης των χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας. Αναλύοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι, οι εργαζόμενοι των ΟΤΑ έχουν καταλάβει την αναγκαιότητα των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όχι όμως και τη σπουδαιότητα αυτής καθώς δεν έχουν αντιληφθεί τις ραγδαίες εξελίξεις που μπορεί να επιφέρει στον εργασιακό τομέα και κατ επέκταση σε ολόκληρη την κοινωνία. Επίσης, σε ότι αφορά στη χρήση της ιστοσελίδας, από την ομάδα που απάντησε στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, αναδεικνύεται μια ευχέρεια που βρίσκεται σε ακόμη πιο ικανοποιητικά επίπεδα, και βοηθά αποφασιστικά στην ανταπόκριση των εργαζομένων στις απαιτήσεις των καθηκόντων που ασκούν.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.