Στρατηγικές δημοσίων σχέσεων και η εφαρμογή τους στην τοπική αυτοδιοίκηση: περιπτωσιολογική μελέτη του δήμου Ασπρόπυργου

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Στρατηγικές δημοσίων σχέσεων και η εφαρμογή τους στην τοπική αυτοδιοίκηση: περιπτωσιολογική μελέτη του δήμου Ασπρόπυργου

Νεανίδη, Γαλήνη

Η παρούσα εργασία έχει ως στόχο την ανάδειξη των στρατηγικών δημόσιων σχέσεων στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης γενικώς, και εστιάζει ειδικότερα στη μελέτη της περίπτωσης του Δήμου Ασπροπύργου, τις στρατηγικές του οποίου μελετά, με έμφαση στην ιστοσελίδα του συγκεκριμένου Ο.Τ.Α., και τη χρήση της από τους μόνιμους υπαλλήλους του. Ακόμη, επεκτάθηκε στη μελέτη της χρήσης του διαδικτύου γενικώς, από την ίδια ομάδα χρηστών, στην κατεύθυνση της αποτελεσματικής ενάσκησης των καθηκόντων που τους ανατίθενται. Η μέθοδος προσέγγισης που ακολουθήθηκε ήταν η συμπλήρωση ερωτηματολογίων, που έδωσαν τη δυνατότητα προσέγγισης των ποσοτικών χαρακτηριστικών της, καθώς και τη δυνατότητα ουσιαστικής αξιολόγησης των χαρακτηριστικών της ιστοσελίδας. Αναλύοντας τα αποτελέσματα της έρευνας, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι, οι εργαζόμενοι των ΟΤΑ έχουν καταλάβει την αναγκαιότητα των υπηρεσιών της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όχι όμως και τη σπουδαιότητα αυτής καθώς δεν έχουν αντιληφθεί τις ραγδαίες εξελίξεις που μπορεί να επιφέρει στον εργασιακό τομέα και κατ επέκταση σε ολόκληρη την κοινωνία. Επίσης, σε ότι αφορά στη χρήση της ιστοσελίδας, από την ομάδα που απάντησε στο ερωτηματολόγιο της έρευνας, αναδεικνύεται μια ευχέρεια που βρίσκεται σε ακόμη πιο ικανοποιητικά επίπεδα, και βοηθά αποφασιστικά στην ανταπόκριση των εργαζομένων στις απαιτήσεις των καθηκόντων που ασκούν.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσιες σχέσεις
Τοπική αυτοδιοίκηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)