Ολοκλήρωση λογισμικού κοινωνικής δικτύωσης σε συστήματα υποστήριξης ομαδικών αποφάσεων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ολοκλήρωση λογισμικού κοινωνικής δικτύωσης σε συστήματα υποστήριξης ομαδικών αποφάσεων

Καντόλα, Ειρήνη

Το θέμα της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η «Ολοκλήρωση Λογισμικού Κοινωνικής Δικτύωσης σε Συστήματα Υποστήριξης Ομαδικών Αποφάσεων. Αρχικά θα αναλύσουμε την έννοια ενός Κοινωνικού Δικτύου. Στη συνέχεια θα δούμε πως δουλεύουν τα κοινωνικά δίκτυα, ποια είναι τα οφέλη του αλλά και ποιοι οι κίνδυνοι. Έπειτα θα αναφερθούμε στο πώς προστατεύουν τα προσωπικά δεδομένα ων χρηστών και θα δούμε κάποια από τα σπουδαιότερα κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, MySpace, Hi5, Twitter, YouTube, Windows Live Messenger κ.α.. Θα αναφέρουμε τα δικαιώματα που έχει ένας χρήστης σε ένα κοινωνικό δίκτυο όπως για παράδειγμα τα δεδομένα του προφίλ του, την λίστα των ανθρώπων που είναι συνδεδεμένος κ.ά. Τέλος θα αναφέρουμε τα θετικά και τα αρνητικά ενός κοινωνικού δικτύου καθώς και κάποιες από τις λειτουργίες τους. Στη συνέχεια θα αναλύσουμε την έννοια των Συστημάτων Υποστήριξης Λήψεως Αποφάσεων και θα δούμε πώς δουλεύουν αυτά τα συστήματα. Επίσης θα δούμε ποια είναι η αρχιτεκτονική ενός συστήματος, ποιες είναι οι εφαρμογές που έχει καθώς και πώς μπορούμε να ταξινομήσουμε ένα Σύστημα Υποστήριξης Λήψεως Αποφάσεων. Ακόμα θα δούμε πώς χρησιμοποιούνται τα Σ.Υ.Λ.Α. στη διαδικασία λήψης μιας απόφασης, θα αναφέρουμε κάποια από τα λειτουργικά μέρη ενός Σ.Υ.Λ.Α. και τέλος θα δούμε τη διαφορά ενός Σ.Υ.Λ.Α. με ένα Π.Σ.Δ. και θα αναφέρουμε και ένα παράδειγμα.

Thesis
NonPeerReviewed

Λήψη αποφάσεων
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.