Ανάπτυξη εφαρμογών σε λειτουργικό σύστημα android = Developing applications on Android Operating System

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάπτυξη εφαρμογών σε λειτουργικό σύστημα android = Developing applications on Android Operating System

Νιάνιου, Ζωή
Μπρίνταλος, Γεώργιος

Στόχος λοιπόν αυτής της εργασίας είναι η μελέτη και η κατανόηση του λειτουργικού συστήματος Android και των επιμέρους χαρακτηριστικών του, καθώς και η ανάπτυξη των εφαρμογών που χρησιμοποιεί αυτό το λειτουργικό σύστημα. Για την μελέτη αυτή, εξηγήθηκαν αναλυτικά βασικοί ορισμοί και ιστορικά στοιχεία που αφορούν το λειτουργικό σύστημα Android, όπως και τα χαρακτηριστικά του. Εξηγήθηκαν η δομή, η αρχιτεκτονική του και δόθηκαν ορισμοί και στοιχεία που αφορούν τις εφαρμογές Android, όπως το Android Market, τα ποσοστά των πωλήσεων καθώς και το μέλλον του Android. Επίσης αναπτύχθηκε μία τέτοια εφαρμογή κατά την οποία υλοποιήθηκε μία επιστημονική αριθμομηχανή (scientific calculator), η οποία υπολογίζει τις βασικές αλλά και κάποιες πιο σύνθετες πράξεις. Σκοπός αυτής της εφαρμογής είναι να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς σκοπούς και να αποτελέσει μία ελληνική ιδέα ανάμεσα σε χιλιάδες άλλες εφαρμογές ανά τον κόσμο. Θεωρήθηκε λοιπόν πως στη σημερινή εποχή, που η τεχνολογία προχωράει με αλματώδη βήματα και η χρήση του κινητού είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς μας, πρέπει να φτιαχτεί κάτι χρήσιμο και εύχρηστο που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ο καθένας. Έτσι λοιπόν, αρχικά μελετήθηκε η γλώσσα προγραμματισμού Java και τα αντίστοιχα προγράμματα που χρειάστηκαν, βλέποντας βασικά παραδείγματα απλών εφαρμογών. Η σύνθεση του κώδικα αυτής της εφαρμογής γράφτηκε σε γλώσσα προγραμματισμού Java και η υλοποίησή πραγματοποιήθηκε για κινητά τηλέφωνα με λειτουργικό σύστημα Android.

Thesis
NonPeerReviewed

Λειτουργικά συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.