Το κυβερνο-προφίλ του Ελληνικού Κοινοβουλίου: η ηλεκτρονική επικοινωνία και παρουσίαση των βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Το κυβερνο-προφίλ του Ελληνικού Κοινοβουλίου: η ηλεκτρονική επικοινωνία και παρουσίαση των βουλευτών της Βουλής των Ελλήνων

Παυλίδη, Γεωργία
Αναστασιάδης, Σάββας

Η εργασία που σχετίζεται με το κυβερνο-προφίλ του ελληνικού κοινοβουλίου έχει ως στόχο να ορίσει την έννοια κυβερνο-προφίλ και να μελετήσει πως αυτή εφαρμόζεται από τα μέλη του ελληνικού κοινοβουλίου. Η έρευνα περιστρέφετε γύρω από τις διάφορες εκφάνσεις που απαρτίζουν το κυβερνο-προφίλ του κοινοβουλίου και πιο συγκεκριμένα από τους Έλληνες βουλευτές. Για το σκοπό αυτό συγκεντρώσαμε δεδομένα και καταρτίσαμε βάσεις δεδομένων που περιγράφουν και αναλύουν της δράσεις των βουλευτών στον κυβερνοχώρο, όπου αυτές συμβάλουν στη διαμόρφωση του κυβερνο-προφίλ τους. Τα δεδομένα απαρτίζονται από ανάλυση περιεχομένου σε ποσοτικό επίπεδο που εν συνεχεία αναλύονται στατιστικά και συγκριτικά για να μας βοηθήσουν να αποδώσουμε συμπεράσματα που αφορούν στις ιδιότητες, τη μορφή και την χρήση του κυβερνο-προφίλ. Αρχικά συλλέξαμε το θεωρητικό υπόβαθρο που θα μας επιτρέψει να ορίσουμε την έννοια κυβερνο-προφίλ και να εξηγήσουμε πως αυτό εφαρμόζεται στην περίπτωση του ελληνικού κοινοβουλίου. Κατά την εφαρμογή αυτή, διαπιστώσαμε το γεγονός πως το κυβερνο-προφίλ είναι μια πολύπλευρη έννοια που σχηματίζεται από πολλά στοιχεία που χρήζουν διαφορετικής προσέγγισης ξεχωριστά για να μπορέσουμε να τα μελετήσουμε και να αναδείξουμε το ρόλο τους σε σχέση με το σύνολο. Καταρτίσαμε μεθοδολογίες έρευνας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στην ποικιλομορφία αυτών των στοιχείων. Το γεγονός πως στοιχείο του κυβερνο-προφίλ μπορεί να είναι κάτι δομικά απλό σαν ένα μικρό blog ή κάτι δομικά περίπλοκο σαν μια κομματική ιστοσελίδα μας οδήγησε σε αυτή την προσέγγιση.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική επικοινωνία - Ελλάδα
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.