Διαγνωστικό σύστημα και σύστημα συντήρησης κρίσιμων παραμέτρων ενός server room = Server room critical parameter diagnostic and maintenance system

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διαγνωστικό σύστημα και σύστημα συντήρησης κρίσιμων παραμέτρων ενός server room = Server room critical parameter diagnostic and maintenance system

Λωμής, Βασίλειος

Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη ενός διαγνωστικού συστήματος συντήρησης κρίσιμων παραμέτρων ενός server room, το οποίο όταν εγκατασταθεί σε κάποιο χώρο θα είναι υπεύθυνο για να ελέγχει για βλάβη ή δυσλειτουργία σε κάποια κρίσιμα σημεία, και να ενημερώνει άμεσα τους υπευθύνους για να αποκαταστήσουν την βλάβη η να ελέγξουν το συμβάν. Το σύστημα θα είναι ικανό να κάνει διάγνωση 24 ώρες το 24ωρο, και σε περίπτωση που διαγνωστεί κάποιο γεγονός θα ενημερώνει αυτόματα μέσω sms, προκαθορισμένα άτομα για να επιληφθούν του συμβάντος, επίσης όλες οι ενδείξεις και το αρχείο καταγραφής log θα είναι άμεσα διαθέσιμα μέσω της διεπαφής web.

Thesis
NonPeerReviewed

Προγραμματιζόμενοι ελεγκτές
Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.