Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δημιουργία λογισμικού μισθοδοσίας ιδιωτικών υπάλληλων που είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. με βάση την πρόσφατη ασφαλιστική νομοθεσία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Σχεδιασμός, ανάπτυξη, δημιουργία λογισμικού μισθοδοσίας ιδιωτικών υπάλληλων που είναι ασφαλισμένοι στο Ι.Κ.Α. με βάση την πρόσφατη ασφαλιστική νομοθεσία

Μπάτζιος, Αργύρης

Στην πτυχιακή αυτή εργασία θα ασχοληθούμε σε βάθος με τις εφαρμογές μισθοδοσίας για υπαλλήλους ΙΚΑ. Στόχος της εργασίας είναι η ανάλυση των κανονισμών που διέπουν τη μισθοδοσία των υπαλλήλων ΙΚΑ, η παρουσίαση μερικών παραδειγμάτων υπαλλήλων για την πληρέστερη κατανόηση των εισφορών που πληρώνουν τόσο ο εργοδότης όσο και ο εργαζόμενος στο ΙΚΑ, καθώς και η παρουσίαση ενός εμπορικού λογισμικού για τη διαχείριση της μισθοδοσίας των εργαζομένων των επιχειρήσεων. Στα πλαίσια της εργασίας αυτής έχει αναπτυχθεί μία διαδικτυακή εφαρμογή με τις τεχνολογίες html, php και mysql για τη διαχείριση της μισθοδοσίας υπαλλήλων ΙΚΑ.

Thesis
NonPeerReviewed

Μισθοί και ημερομίσθια
Λογισμικό υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.