Σε ποιο βαθμό τα Μ.Μ.Ε. διαμορφώνουν την πολιτική ατζέντα; Ανάλυση της σχέσης πολιτών- Μ.Μ.Ε. - πολιτικών στον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας με επίκεντρο την κλιμάκωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Σε ποιο βαθμό τα Μ.Μ.Ε. διαμορφώνουν την πολιτική ατζέντα; Ανάλυση της σχέσης πολιτών- Μ.Μ.Ε. - πολιτικών στον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας με επίκεντρο την κλιμάκωση της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα

Καραδήμου, Παναγιώτα

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια προσπάθεια προσδιορισμού του βαθμού επηρεασμού των Μ.Μ.Ε. στον καθορισμό της πολιτικής ατζέντας και μια ανάλυση της σχέσης πολιτών- πολιτικών- Μ.Μ.Ε. στον καθορισμό της, καθώς και συσχέτιση των ημερήσιων διατάξεων με την οικονομική κρίση στην Ελλάδα. Στην αρχή της εργασίας παρουσιάζεται η εξέλιξη μελετών και η ανάπτυξη θεωριών για την ατζέντα των Μ.Μ.Ε., την πολιτική και δημόσια ατζέντα. Παρατίθεται ορισμός της ημερήσιας θεματολογίας και της πολιτικής ως έννοιας σε συνάρτηση με τους πολιτικούς και την ημερήσια διάταξη προ κρίσης. Στη συνέχεια, η μελέτη εστιάζει στην ημερήσια θεματολογία στην Ελλάδα της κρίσης και παρουσιάζει αναφορές και έρευνες ακαδημαϊκών που τοποθετούνται στο ζήτημα. Επίσης, τονίζουν τον αλληλοεπηρεασμό των ημερήσιων διατάξεων του κοινού, των πολιτικών και των Μ.Μ.Ε. Στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο, παρουσιάζεται η πρωτογενής έρευνα που διεξήχθη και τα αποτελέσματά της. Πραγματοποιήθηκε ανάλυση περιεχομένου στις ιστοσελίδες των εφημερίδων ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, ΤΑ ΝΕΑ και ΑΥΓΗ για το χρονικό διάστημα από 1/9/2009 έως 31/3/2010. Καταγράφηκαν συνολικά 62 άρθρα. Στη συνέχεια τα άρθρα κατηγοριοποιήθηκαν, μελετήθηκαν και αναλύθηκαν. Από τη μελέτη των δημοσιευμάτων των τριών εφημερίδων προκύπτει ότι τα οικονομικά και πολιτικά γεγονότα στην Ελλάδα για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα τοποθετούνται στην κορυφή της ατζέντας των Μ.Μ.Ε.

Thesis
NonPeerReviewed

Οικονομική κρίση
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Πολιτικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.