Πολιτική ιδεολογία και δράση στις πολιτικές νεολαίες των κομμάτων: έρευνα με συνεντεύξεις σε μέλη των πολιτικών νεολαίων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Πολιτική ιδεολογία και δράση στις πολιτικές νεολαίες των κομμάτων: έρευνα με συνεντεύξεις σε μέλη των πολιτικών νεολαίων

Μηλιούλη, Μαρία-Αγγέλα

Σκοπός αυτής της εργασίας είναι μέσω των συνεντεύξεων με νεολαίους είτε ενταγμένους σε κάποια κομματική νεολαία είτε όχι να κατανοήσουμε την πολιτική τους ιδεολογία και το κατά πόσο απέχει από την πολιτική νεολαία που συμμετέχουν, την θέση τους σε αυτήν και το πόσο έχουν επηρεαστεί ή επηρεάζονται από το κοντινό τους περιβάλλον. Από την άλλη να αναλυθεί εκείνη η μερίδα νέων που δεν ανήκουν σε κάποια νεολαία, τους λόγους μή ένταξης τους και το πόσο αυτό τους επηρεάζει στην καθημερινότητα τους. Τρίτον, να θέσουμε γενικά ερωτήματα για την σημερινή πραγματικότητα που βίωνει η Ελλάδα όπως το θέμα του μνημονίου και οι λόγοι αποχής των νέων από την πολιτική. Το θέμα παρουσιάζει ενδιαφέρον διότι η πολιτικές εξελίξεις περισσότερο από οτι ποτέ μας έχουν επηρεάσει σε όλες τις βαθμίδες της καθημερινότητάς μας. Η νέα γενιά καλείται να αντιμετωπίσει με κάθε τρόπο αυτές τις εξελίξεις. Είναι σημαντικό η φωνή την νεολαίας πως δρα είτε είναι ενταγμένη σε κάποιο κόμμα είτε όχι. Το θεωρητικό υπόβαθρο αυτής της εργασίας στηρίζεται στην ανάλυση των πολιτικών ιδεολογιών και στην υπόσταση των κομμάτων γενικότερα. Ακολουθεί μία ιστορική αναδρομή στα νεολαιίστικα κινήματα της Ελλάδας και τις μορφές που πήραν μέχρι το σήμερα. Η μεθοδολογία της εργασίας, μετά από μία σύντομη ανάλυση του τρόπου διεξαγωγής των συνεντεύξεων, τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα της μεθόδου, χωρίζεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος, γίνεται η ανάλυση εκείνων των νέων που έχουν ενταχθεί σε κάποια πολιτική νεολαία. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται (Σταυροπούλου, 2009) η ανάλυση των νέων που δεν έχουν ενταχθεί και τέλος, στο τρίτο μέρος αναφερόμαστε στην σημερινή πραγματικότητα και αναλύουμε τις ανησυχίες και σκέψεις των συνετευξιαζόμενων.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.