Εκπαιδευτικές προσομοιώσεις λειτουργικών συστημάτων 1

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Εκπαιδευτικές προσομοιώσεις λειτουργικών συστημάτων 1

Βαϊναλής, Νικόλαος
Ικονιάδης, Νικόλαος

Στην παρούσα εργασία διεξήχθη βιβλιογραφική έρευνα όπου στο πρώτο κεφάλαιο καλύπτονται οι βασικές έννοιες πάνω στα λειτουργικά συστήματα με έμφαση στην αρχιτεκτονική των υπολογιστών και την έννοια της διεργασίας. Στο κεφάλαιο αυτό έγινε επίσης μια ιστορική αναδρομή της κεντρικής μονάδας επεξεργασίας. Στη συνέχεια, δίνεται έμφαση στους αλγορίθμους για τη χρονοδρομολόγηση διεργασιών, τα προβλήματα που κατά τον σχεδίασμά τους αντιμετώπισαν και πώς αυτά εντέλει λύθηκαν. Αρκετά συμπεράσματα προκύπτουν από τη σύγκριση μεταξύ των προτάσεων που δίνει ο κάθε αλγόριθμος και επισημαίνονται πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα του καθενός. Για την υλοποίηση των παραπάνω αναπτύχθηκαν δύο προγράμματα. Το πρώτο προσομοιώνει τη χρονοδρομολόγηση εργασιών με χρήση τριών αλγορίθμων και το δεύτερο το πρόβλημα του παραγωγού - καταναλωτή. Παραθέτεται ο κώδικας υλοποίησης τους, στιγμιότυπα οθόνης και επεξηγείται η λειτουργία τους. Από την εκτέλεση των προγραμμάτων προκύπτουν κάποια αποτελέσματα τα οποία καταγράφονται και αναλύονται για την παραγωγή συμπερασμάτων. Καταγράφονται και εκεί τα σχετικά συμπεράσματα. Σαν δεύτερο κομμάτι εξετάζονται τα εκπαιδευτικά προγράμματα και γίνεται μια σύντομη βιβλιογραφική έρευνα πάνω σε αυτά που έχουν χρησιμοποιηθεί ή που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς και την κατανόηση των εννοιών από φοιτητές.

Thesis
NonPeerReviewed

Λειτουργικά συστήματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.