Δυναμική δημιουργικότητα και επικοινωνία των ομάδων εργασίας μέσα σε μία επιχείρηση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Δυναμική δημιουργικότητα και επικοινωνία των ομάδων εργασίας μέσα σε μία επιχείρηση

Νταμάτη, Μαρία

Η συγκεκριμένη πτυχιακή εργασία, βασικά εξετάζει το ρόλο των ομάδων εργασίας μέσα σε μια επιχείρηση και με ποιους τρόπους μπορούν να γίνουν πιο αποδοτικές. Μέσα σε μια επιχείρηση λοιπόν, συναντάμε τις ομάδες εργασίας οι οποίες απαρτίζονται από άτομα που συνεργάζονται για να επιτύχουν ως ομάδα, τους στόχους που τους έχουν αναθέσει. Σκοπός των ομάδων αυτών είναι η αποδοτικότητα. Σημαντικό ρόλο στην επιτυχία των ομάδων παίζει η ικανότητα επικοινωνίας των εργαζομένων, η δυναμική δημιουργικότητα, τα κίνητρα κ.α. Σκοπός λοιπόν της εργασίας είναι, αφού πρώτα αναλυθούν θεωρητικά έννοιες όπως οι παραπάνω, να εξετάσουμε με έρευνα εάν έννοιες όπως η επικοινωνία και η δημιουργικότητα μπορούν να επηρεάσουν όντως τη δημιουργία και την απόδοση των ομάδων εργασίας και πόσο σημαντικό ρόλο μπορούν να παίξουν. Αυτό, πέρα από τη θεωρία, πραγματοποιείται με την βοήθεια ενός ερωτηματολογίου που δίνεται και συμπληρώνεται από εργαζομένους που ανήκουν σε μία ομάδα εργασίας μέσα στην επιχείρηση στην οποία εργάζονται. Τα αποτελέσματα της έρευνας φανερώνουν ότι η επικοινωνία και η δυναμική δημιουργικότητα παίζουν σημαντικό ρόλο στις ομάδες εργασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Αξιολόγηση
Επιχειρηματικός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.