Ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) και ψηφιακές βιβλιοθήκες στον 21ο αιώνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book) και ψηφιακές βιβλιοθήκες στον 21ο αιώνα

Μαστοράκη, Μαρία

Ο τίτλος της εργασίας αναφέρεταν στα ηλεκτρονικά βιβλία και τις ψηφιακές βιβλιοθήκες κατά τον 21° αιώνα, δηλαδή τις νέες τεχνολογίες. Ειδικότερα, το θέμα σχετίζεται με το επίκαιρο ερώτημα του αν τα ηλεκτρονικά βιβλία και οι ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι σανίδα σωτηρίας στον αιώνα όπου ζούμε, όσον αφορά τη γνώση, την ενημέρωση και την ψυχαγωγία, και γενικότερα τους τομείς στη ζωή του ανθρώπου που μπορούν να συνοδευτούν από την τεχνολογία. Το κύριο ερώτημα που καλείται να ερευνήσει αυτή η εργασία είναι το αν το ηλεκτρονικό βιβλίο και οι ψηφιακές βιβλιοθήκες είναι σωτήρια μέσα σχετικά με τη χρησιμότητά τους, όσον αφορά στον 21° αιώνα και ποιες απόψεις επικρατούν για αυτά. Στην προσπάθεια αυτή έγινε μια θεωρητική επισκόπηση του θέματος μέσω της βιβλιογραφίας, για ζητήματα όπως η ιστορία του βιβλίου και των βιβλιοθηκών, οι χρήσεις του e-book για ενημερωτικούς, εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς, τα ηλεκτρονικά βιβλιοπωλεία διεθνώς αλλά και τοπικά, ο όρος DRM και η πειρατεία καθώς και τα πρότυπα των ηλεκτρονικών βιβλίων. Πέραν όλων των παραπάνω όμως, έγινε και μία πρωτογενής ερευνητική προσέγγιση του θέματος με τη βοήθεια ερωτηματολογίου, το οποίο συμπληρώθηκε από 112 άτομα, καθηγητές, φοιτητές και εργαζομένους. Το ερωτηματολόγιο αποτελούνταν από είκοσι ερωτήσεις, τέσσερις από τις οποίες αφορούσαν δημογραφικά χαρακτηριστικά, ενώ οι υπόλοιπες εξέταζαν την εξοικείωση των συμμετεχόντων με τα ηλεκτρονικά βιβλία και τις ψηφιακές βιβλιοθήκες και τις προτιμήσεις τους ως προς αυτά. Τα αποτελέσματα του ερωτηματολογίου επεξεργάστηκαν με το πρόγραμμα SPSS και κατέδειξαν ότι η πλειοψηφία του δείγματος δεν είναι εξοικειωμένη με αυτά τα μέσα, ούτε τα προτιμά από τα παραδοσιακά, για λόγους όπως η κούραση που προκαλεί η ηλεκτρονική ανάγνωση, η ιεροτελεστία της έντυπης ανάγνωσης, το γεγονός ότι στην έντυπη δίνεται η δυνατότητα των σημειώσεων κ.ά. Συμπερασματικά λοιπόν, το έντυπο βιβλίο δεν θα αντικατασταθεί από το ηλεκτρονικό, τουλάχιστον όχι σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ενδεχομένως να υπάρξει μία παράλληλη πορεία επιβίωσης για το έντυπο και το ηλεκτρονικό υλικό για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, όπως συμβαίνει ήδη. Η ιστορία όμως θα δείξει πότε και αν θα συμβεί η ολοκληρωτική αντικατάσταση του έντυπου από το ηλεκτρονικό βιβλίο.

Thesis
NonPeerReviewed

Βιβλία - Βιομηχανία και εμπόριο
Ψηφιακές βιβλιοθήκες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.