Η χρήση των social media από τους βουλευτές του Ελληνικού κοινοβουλίου: μελέτη δύο περιόδων (Νοέμβριος 2011 - Ιανουάριος 2012)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η χρήση των social media από τους βουλευτές του Ελληνικού κοινοβουλίου: μελέτη δύο περιόδων (Νοέμβριος 2011 - Ιανουάριος 2012)

Καββαδία, Σοφία
Μιχαηλίδης, Τηλέμαχος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία πραγματεύεται την διαδικασία χρήσης των κοινωνικών δικτύων από τους Βουλευτές της Ελληνικής Βουλής, μεταξύ δύο διαφορετικών χρονικών περιόδων. Γίνεται μια πρώτη παρουσίαση των ειδών των κοινωνικών δικτύων καθώς και των χαρακτηριστικών τους. Παράλληλα καταγράφεται και αναλύεται η συχνότητα της χρήσης των κοινωνικών δικτύων (social media),από τους Έλληνες βουλευτές, και παρουσιάζονται οι λόγοι για τους οποίους πραγματοποιείται αυτό. Σκοπός της εργασίας είναι να καταγραφούν τα πραγματικά στοιχεία της χρήσης των social media και να αναλυθούν τα αποτελέσματα μέσω της χρήσης διαγραμμάτων. Τα διαγράμματα θα παρουσιαστούν με βάση κάποια κριτήρια όπως την ηλικία, το φύλλο, την περιφέρεια στην οποία έχουν εκλεγεί οι βουλευτές και το κόμμα στο οποίο ανήκουν. Αυτά θα είναι τα σημαντικότερα στοιχεία της εργασίας που θα προκύψουν από τα διαγράμματα και γύρω από αυτά θα ξεδιπλωθεί το υπόλοιπο της εργασίας μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτική επικοινωνία - Ελλάδα
Κοινωνικά δίκτυα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.