Τεχνολογία data mining: εφαρμογή στα τυχερά παιχνίδια Joker, Loto

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Τεχνολογία data mining: εφαρμογή στα τυχερά παιχνίδια Joker, Loto

Δεληγιάννης, Αργύριος

Ο σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη μιας εφαρμογής που θα διαθέτει τις κατάλληλες διαδικασίες για την επεξεργασία των δεδομένων των τυχερών παιχνιδιών Joker και Lotto. Συγκεκριμένα θα έχει την δυνατότητα ανάκτησης, αποθήκευσης και εφαρμογής αλγορίθμων επεξεργασίας Data Mining στα δεδομένα. Αρχικά αναφέρεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, το θεωρητικό υπόβαθρο των τεχνικών ανάλυσης δεδομένων που χρησιμοποιήθηκαν και οι τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν για την υλοποίηση της εφαρμογής. Έπειτα ακολουθεί η ανάλυση των διαδικασιών που πραγματοποιεί η εφαρμογή κατά την λειτουργία της. Τέλος αναλύεται ο κώδικας της εφαρμογής με στόχο την παρουσίαση των σημαντικότερων στοιχείων του και των τεχνικών που υλοποιήθηκαν για τις διαδικασίες του.

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων
Τυχερά παιχνίδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.