Αίτια, λόγοι εμφάνισης ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη και ο ρόλος των Μ.Μ.Ε.: συγκριτική και ιστορική ανάλυση

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Αίτια, λόγοι εμφάνισης ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη και ο ρόλος των Μ.Μ.Ε.: συγκριτική και ιστορική ανάλυση

Καρύπη, Μαρία

Στην παρούσα εργασία μελετώνται τα αίτια, οι λόγοι εμφάνισης των ακροδεξιών κομμάτων της δυτικής Ευρώπης και ο ρόλος των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται με μελέτη περίπτωσης των χωρών της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελλάδας μεταπολιτευτικά. Ο λόγος που επιλέχθηκαν τα συγκεκριμένα κράτη, είναι ότι αποτελούν ιδιάζουσες περιπτώσεις και θα αναλυθούν στη συνέχεια αναλυτικά. Προκειμένου να τονιστούν οι διαφορές στην εκλογική απήχηση των κομμάτων, μελετήθηκε ο τρόπος με τον οποίο τα πολιτικά κόμματα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ανησυχίες του κοινού για την εθνική ταυτότητα. Δεδομένου ότι οι πολιτικοί των μεγάλων κομμάτων επέλεξαν να «χρησιμοποιήσουν το χαρτί του εθνικισμού», άνοιξαν το δρόμο στα μικρά και χωρίς ιδιαίτερη απήχηση ακροδεξιά κόμματα στο πολιτικό σύστημα. Σε κάποιες περιπτώσεις θα φανεί η στήριξη των μέσων για την ακροδεξιά με μεγάλη προβολή, είτε αρνητική είτε θετική και σε άλλες η επιδεικτική αγνόησή τους. Αρχικά, θα αναφερθεί η κατάσταση που επικρατεί “πανευρωπαϊκά” στην κίνηση των ακροδεξιών κομμάτων και συγκεκριμένα της Μ. Βρετανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας, της Τσεχίας, της Ρωσίας και της Ουγγαρίας. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται ανάλυση της δράσης των ακροδεξιών κομμάτων στην Αυστρία. Στη συνέχεια στο δεύτερο κεφάλαιο, φαίνεται η ραγδαία άνοδος των ακροδεξιών κομμάτων στη Γερμανία και εν κατακλείδι στο τρίτο κεφάλαιο επιλέχθηκε να γίνει μελέτη της πολύ ιδιάζουσας περίπτωσης, της Ελλάδας, σε σύγκριση με τις άνωθεν χώρες. Στο τέταρτο κεφάλαιο υπάρχει η μέθοδος των “ημιδομημένων” συνεντεύξεων , η οποία δεδομένων των δυσκολιών ασχολείται μόνο με την Ελλάδα και μελετάει το κατά πόσο είναι ισχυρή η σχέση μεταξύ κομμάτων και ΜΜΕ και ποιος τελικά ο ρόλος των ΜΜΕ στη δράση της ελληνικής ακροδεξιάς μεταπολιτευτικά. Στο πέμπτο κεφάλαιο αναλύονται τα αποτελέσματα της προσωπικής μου έρευνάς γίνεται έντονη προσπάθεια στην απάντηση του ερευνητικού ερωτήματος . Τέλος, ακολουθούν τα συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Πολιτικά κόμματα - Ευρώπη - Ιστορία
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης - Πολιτικές απόψεις
Πολιτικές θεωρίες και ιδεολογίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.