Δημόσιες σχέσεις στον τουρισμό: η επίδραση των κοινωνικών δικτύων και των τουριστικών ιστοτόπων στην επιλογή τουριστικού προορισμού: συγκριτική μελέτη - μελέτη περίπτωσης στο νησί της Πάρου.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2014 (EL)
Δημόσιες σχέσεις στον τουρισμό: η επίδραση των κοινωνικών δικτύων και των τουριστικών ιστοτόπων στην επιλογή τουριστικού προορισμού: συγκριτική μελέτη - μελέτη περίπτωσης στο νησί της Πάρου.

Κρητικού, Μαρία

Η παρούσα εργασία έχει ενδιαφέρον καθώς θα γίνει μια προσπάθεια να αναλυθεί , όσο γίνεται καλύτερα η νέα τάση που έχει δημιουργηθεί στις μέρες μας και αφορά την έντονη παρουσία του διαδικτύου και των δημοσίων σχέσεων στα τουριστικά δεδομένα. Η μελέτη αυτή κρίνεται αναγκαία καθώς αποτελεί κάτι αρκετά νέο για τον τουρισμό της χώρας. Έτσι θα γίνει μια προσπάθεια να κατανοηθεί το πόσο έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο χώρο αυτό στις μέρες μας που η παρουσία των ξενοδοχείων στο διαδίκτυο κρίνεται απαραίτητη από πολλούς. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθεί η δράση και η επιρροή των κοινωνικών δικτύων και τουριστικών ιστοτόπων όσον αφορά την επιλογή τουριστικού προορισμού. Πιο συγκεκριμένα θα αναλυθούν οι μέθοδοι μέσω των οποίων επιλέγουν οι τουρίστες προορισμό για τις διακοπές τους, πράγμα το οποίο περιλαμβάνει , το μέσο κρατήσεων, την επιρροή από σχετικούς διαδικτυακούς τόπους όπως Social media, τουριστικά blogs και sites καθώς και booking sites. Η έρευνα θα ολοκληρωθεί με την εμπειρική εφαρμογή όλων αυτών και συγκριτική μελέτη των τάσεων αυτών συγκεκριμένα στο νησί της Πάρου, νησί που αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους τουριστικούς προορισμούς τα τελευταία χρόνια. Μετά τη διεξοδική ανάλυση των αποτελεσμάτων με τη μορφή γραφημάτων και το σχολιασμό όλων αυτών θα παρατεθούν τα τελικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνικά δίκτυα
Τουρισμός - Μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2014


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.