Η ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ) και οι προοπτικές του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας στην παρευξείνια ζώνη

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Η ανάπτυξη της οικονομικής συνεργασίας Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ) και οι προοπτικές του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας στην παρευξείνια ζώνη

Κατσαρού, Γκόλφω

Η παρούσα εργασία μελετά την ανάπτυξη της Οικονομικής Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ) και τις προοπτικές του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας στην παρευξείνια ζώνη. Στα πλαίσια της οικονομικής συνεργασίας της ΟΣΕΠ παρουσιάζεται η τρέχουσα οικονομική κατάσταση των χωρών που την απαρτίζουν (Αλβανία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν, Βουλγαρία, Γεωργία, Ελλάδα, Μολδαβία, Ρουμανία, Ρωσική Ομοσπονδία, Σερβία, Τουρκία, Ουκρανία. Αναλύεται το τι είναι η Οικονομική Συνεργασία Εύξεινου Πόντου (ΟΣΕΠ) ποια η οργάνωση και η λειτουργία της. Στη συνέχεια η εργασία αναφέρεται στη σχέση της ΟΣΕΠ με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΟΣΑ και τους υπόλοιπους οργανισμούς .Περιγράφονται οι δυνατότητες της Ελλάδας και αναλύονται οι λόγοι που δραστηριοποιούνται οι ελληνικές εταιρίες στις χώρες της ΟΣΕΠ. Γίνεται μια όσο το δυνατό πληρέστερη αναφορά στις οικονομικές αλλά κυρίως εμπορικές σχέσεις της Ελλάδας. Καταγράφονται οι τομείς και οι χώρες που δραστηριοποιούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις και αναλύονται κυρίως οι προοπτικές της Ελλάδας μέσω των εξαγωγών. Όσον αφορά στην τελευταία ενότητα της εργασίας ασχολείται με τις προοπτικές που δημιουργούνται από την ΟΣΕΠ και για την Ελλάδα και για την ΕΕ αλλά και για τις υπόλοιπες χώρες της ΟΣΕΠ. Αναφέρονται δηλαδή οι σημαντικές συμφωνίες για την βελτίωση των υποδομών στα κράτη-μέλη της ΟΣΕΠ που σκοπό έχουν την ενίσχυση του τουρισμού και την τόνωση του εμπορίου, τόσο μεταξύ των χωρών του Ευξείνου Πόντου όσο και μεταξύ Ευρώπης και Ασίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Εμπόριο - Ελλάδα - Ευρώπη, Ανατολική
Εξαγωγικές επιχειρήσεις - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.