Διαχείριση αρχείων Office με χρήση automation (VSTO, .NET)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Διαχείριση αρχείων Office με χρήση automation (VSTO, .NET)

Σταύρου, Σταύρος
Τζεβανίδης, Χρήστος

Στα πλαίσια της συγκεκριμένης εργασίας υλοποιήθηκε μια VSTO εφαρμογή η οποία παρουσιάζει το μοντέλο προγραμματισμού του Office το οποίο αφορά την προσθήκη κώδικα σε ένα πρότυπο, του Word στην προκειμένη περίππτωση καθώς και την υλοποίηση και προσθήκη ενός Office add-in στο ίδιο πρότυπο του Word. H εφαρμογή έχει υλοποιηθεί χρησιμοποιώντας τα εξής εργαλεία και τεχνολογίες: Visual Studio 2010, VSTO 3.0, Office 2007 (Word, Excel, Access). Ως γλώσσα προγραμματισμού έχει χρησιμοποιηθεί η C#. H εφαρμογή η οποία έχει υλοποιηθεί αφορά στη δημιουργία ενός προτύπου (template) για το Word το οποίο αφορά το περιεχόμενο μιας επιστολής προς τους πελάτες μιας εταιρείας, σχετικά με τη διοργάνωση μιας παρουσίασης. Για τη συγκεκριμένη παρουσίαση χρειάζεται να σταλούν προσκλήσεις προς όλους τους πελάτες της εταιρείας. Το κυρίως κείμενο της επιστολής είναι κοινό για όλους και αυτό που διαφοροποιείται είναι τα στοιχεία του κάθε παραλήπτη. Αν υποθέσουμε ότι η εταιρεία έχει 100 πελάτες αυτό σημαίνει οτι θα πρέπει να δημιουργηθούν 100 επιστολές στο Word. Η λύση η οποία έχει υλοποιηθεί περιλαμβάνει τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων η οποία περιέχει τα στοιχεία επικοινωνίας κάθε πελάτη και τη δημιουργία ενός προτύπου στο Word το οποίο περιλαμβάνει το κοινό κείμενο το οποίο θα αποσταλεί σε όλους τους πελάτες. Στο πρότυπο του Word έχει προστεθεί κώδικας έτσι ώστε τα στοιχεία του κάθε πελάτη να συμπληρώνονται αυτόματα από τη Βάση Δεδομένων. Στην Βάση Δεδομένων στην Access έχουν δημιουργηθεί δυο πίνακες: ένας με τα στοιχεία των πελατών (Customers Tables) και ένας με στοιχεία για τις πωλήσεις των προϊόντων της εταιρείας (Sales Table) τα οποία περιλαμβάνονται στην επιστολή και συμπληρώνονται και αυτά δυναμικά.

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων
Γλώσσα προγραμματισμού C

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.