Σύστημα διαχείρισης φοιτητών σε C++

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Σύστημα διαχείρισης φοιτητών σε C++

Κουσμάνης, Βασίλειος

Σκοπός της εργασίας είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής εφαρμογής διαχείρισης φοιτητών ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος με τη γλώσσα προγραμματισμού C++. Η εργασία προσπαθεί να λύσει τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει μια γραμματεία ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος, ένας καθηγητής και ένας φοιτητής. Πιο συγκεκριμένα προσπαθεί να επιλύσει προβλήματα “γραφειοκρατίας” και “ευκολίας”, δημιουργώντας μια βάση δεδομένων καθηγητών-φοιτητών αλλά και την επεξεργασία πλέον όλων των στοιχείων μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Ειδικότερα δίνει τη δυνατότητα στον διαχειριστή να εισάγει νέους φοιτητές και καθηγητές στη βάση δεδομένων αλλά και την επεξεργασία αυτών. Επίσης ο διαχειριστής έχει τη δυνατότητα εισαγωγής νέων μαθημάτων μετά από κάποια αλλαγή στο πρόγραμμα σπουδών. Στους καθηγητές δίνεται το δικαίωμα να εισάγουν βαθμολογία στο μάθημα τους αλλά και μόνο στους φοιτητές που δήλωσαν το μάθημα. Ενώ στους φοιτητές δίνεται το δικαίωμα να επιλέξουν τα μαθήματά τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Βάσεις δεδομένων
Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)
Γλώσσα προγραμματισμού C

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.