Ανάλυση ραδιοζεύξεων στις δορυφορικές επικοινωνίες σε περιβάλλον MATLAB

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση ραδιοζεύξεων στις δορυφορικές επικοινωνίες σε περιβάλλον MATLAB

Κουμπαρούλη, Δήμητρα

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία μελετάμε τις δορυφορικές επικοινωνίες καθώς και τα χαρακτηριστικά μεγέθη ανάλυσης των ραδιοζεύξεων. Η αυξανόμενη ζήτηση για σταθερές ευρυζωνικές υπηρεσίες έχει οδηγήσει στην επιτυχημένη αλλά και ραγδαία ανάπτυξη των επίγειων αλλά και των δορυφορικών συστημάτων επικοινωνιών. Πέρα, από τη θεωρητική προσέγγιση κατασκευάζουμε μια Γραφική Διεπιφάνεια (αρχείο GUI) στο πρόγραμμα Matlab για τον υπολογισμό των μεγεθών που αφορούν τις ραδιοζεύξεις βάση κάποιων συγκεκριμένων μαθηματικών σχέσεων, όπου ο χρήστης μπορεί να εισάγει κάποια συγκεκριμένα δεδομένα και να υπολογίσει την απολαβή του επαναλήπτη στον κόρο, το λόγο C/No του uplink, του downlink και της συνολικής ζεύξης, την αναδίπλωση ισχύος εισόδου ΙΒΟ και την αναδίπλωση ισχύος εξόδου ΟΒΟ. Στην εργασία δίνονται επίσης αριθμητικά παραδείγματα υπολογισμού των συγκεκριμένων μεγεθών μέσω του προγράμματος matlab.

Thesis
NonPeerReviewed

Δορυφορικές υπηρεσίες
MATLAB

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.