Δημιουργία μιας εφαρμογής που παρουσιάζει συναλλαγματικές ισοτιμίες με τη χρήση Web services

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Δημιουργία μιας εφαρμογής που παρουσιάζει συναλλαγματικές ισοτιμίες με τη χρήση Web services

Σκένδος, Γεώργιος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει σαν στόχο την ανάπτυξη ενός προγράμματος που παρουσιάζει συναλλαγματικές ισοτιμίες χρησιμοποιώντας την τεχνολογία .net framework,η οποία μας επιτρέπει να τρέχουμε τον κώδικα της εφαρμογής και σε άλλα λειτουργικά συστήματα και όχι μόνο στο λειτουργικό σύστημα των windows. Θα αναλύσουμε επίσης τα web services, τα οποία αποτελούν μια τεχνολογία που επιτρέπει στις εφαρμογές να επικοινωνούν μεταξύ τους ανεξαρτήτως της πλατφόρμας και της γλώσσας προγραμματισμού.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδικτυακός προγραμματισμός
Συναλλαγματικές ισοτιμίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.