Δυναμικός προγραμματισμός και εφαρμογές

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Δυναμικός προγραμματισμός και εφαρμογές

Μπιτζενή, Αντωνία

Στην παρούσα πτυχιακή εργασία και συγκεκριμένα στο θεωρητικό μέρος, αναλύεται η μέθοδος του Δυναμικού Προγραμματισμού και τα χαρακτηριστικά του. Στο πρακτικό μέρος δίνονται κάποιες από τις εφαρμογές του Δυναμικού Προγραμματισμού με τις μαθηματικές διατυπώσεις και με τους κώδικες προγραμματισμού σε γλώσσα C εκτελεσμένες στο περιβάλλον Dev C++. Πιο συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο αναλύεται ο κλάδος της επιχειρησιακής έρευνας και ο τρόπος λήψεων αποφάσεων. Στο Κεφάλαιο 2, αναλύεται η μέθοδος του Δυναμικού Προγραμματισμού και τα χαρακτηριστικά του. Στο Κεφάλαιο 3, αναλύεται το πρόβλημα του ελάχιστου κόστους μεταξύ συνδεόμενων κόμβων και παρουσιάζεται ο κώδικας με τα αποτελέσματά του. Στο Κεφάλαιο 4, αναλύεται το πρόβλημα του πλανόδιου πωλητή και παρουσιάζεται ο κώδικας με τα αποτελέσματά του. Στο Κεφάλαιο 5, αναλύεται το πρόβλημα της κατανομής υλικού και παρουσιάζεται ο κώδικας με τα αποτελέσματά του. Τέλος στο Κεφάλαιο 6, αναλύεται το πρόβλημα του βέλτιστου φορτίου και παρουσιάζεται ο κώδικας με τα αποτελέσματά του.

Thesis
NonPeerReviewed

Μαθηματικά μοντέλα
Επιχειρησιακή έρευνα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.