Θέματα ασφαλείας ασύρματων τοπικών δικτύων: WLASs

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Θέματα ασφαλείας ασύρματων τοπικών δικτύων: WLASs

Σούλη, Θεοδώρα

Η πτυχιακή αυτή εργασία ασχολείται με το θέμα της ασφάλειας στα ασύρματα τοπικά δίκτυα. Αρχικά, κάνει μια εισαγωγή στα δίκτυα υπολογιστών και πώς αυτά εξελίχθηκαν με την πάροδο του χρόνου. Παράλληλα τονίζει, την λειτουργία των ασύρματων δικτύων, τις δυνατότητες, τις οποίες παρουσιάζουν, τα μειονεκτήματα τους, καθώς και από τι αποτελείται ένα ασύρματο τοπικό δίκτυο. Επίσης επισημαίνει, το κατά πόσο τα δίκτυα αυτά είναι ασφαλή, προβάλλοντας μεθόδους κρυπτογράφησης και αποκρυπτογράφησης, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά την μετάδοση των δεδομένων. Παρουσιάζει τις μεθόδους αυτές με βάση, την χρονική τους ανάπτυξη και τονίζει παραλήψεις προηγούμενων μεθόδων κρυπτογράφησης δεδομένων που καλύπτει κάθε νέα μέθοδος. Επιπλέον τονίζει, τις μορφές επιθέσεων, αρχικά παρουσιάζει τις φυσικές επιθέσεις και στη συνέχεια αναλύει τις επιθέσεις, οι οποίες πραγματοποιούνται από κάθε επιτιθέμενο, ο οποίος προσπαθεί να παραβιάζει ένα ασύρματο δίκτυο προς όφελος του. Στην παρούσα πτυχιακή εργασία παρουσιάζονται οι τρόποι επίθεσης σε ένα ασύρματο δίκτυο, το οποίο χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση WEP και WPA2. Στο δίκτυο αυτό εφαρμόζονται επιθέσεις, όπως είναι η παθητική επίθεση Scanning-Sniffing, καθώς και οι ενεργητικές επιθέσεις Mac Spoofing, Man-In-The-Middle και Denial Of Service. Επίσης, παρουσιάζονται κάποιες τεχνικές προστασίας εναντίων των επιθέσεων αυτών και προβάλλεται ο τρόπος λειτουργίας κάθε μίας από τις τεχνικές αυτές. Τέλος, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η ασφάλεια των ασύρματων δικτύων αποτελεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα και θα πρέπει να διασφαλίζεται με την λήψη κατάλληλων μέτρων σε κάθε περίπτωση.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασύρματα τοπικά δίκτυα - Ασφάλεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.