Κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα τεχνολογίες διαδικτύου: Web framework Ruby on Rails

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Κατασκευή εκπαιδευτικού υλικού για το μάθημα τεχνολογίες διαδικτύου: Web framework Ruby on Rails

Κεντεποζίδης, Κωνσταντίνος

Ο αναγνώστης του παρόντος συγγράμματος θα είναι σε θέση να κατανοήσει πλήρως της αρχές και την φιλοσοφία της, υψηλού επιπέδου αντικειμενοστραφούς γλώσσας προγραμματισμού Ruby, αλλά και του Web Framework Ruby On Rails (RoR). Εν συνεχεία θα δείξουμε μια μικρή εφαρμογή σε rails, το πόσο απλή είναι σαν γλώσσα προγραμματισμού και το πόσο εύκολη ακόμα και για κάποιον αρχάριο προγραμματιστή. Στο κεφάλαιο 1 θα προσπαθήσουμε να αναλύσουμε το διάγραμμα MVC, να περιγράψουμε την λειτουργία του και να παρουσιάσουμε τα μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του. Στα κεφάλαια 2 και 3 θα αφιερωθούν στην γλώσσα προγραμματισμού Ruby και του Web framework Ruby on Rails (RoR), όπου και θα παρουσιαστεί η φιλοσοφία, η δομή και οι λειτουργίες της γλώσσας και του frameworκ. Στο κεφάλαιο 4 θα αναφερθούμε στις βάσεις δεδομένων και στην χρησιμότητα τους στην εφαμογή μας. Τέλος , στο κεφάλαιο 5 θα αναπτύξουμε μια εφαρμογή σε ruby on rails δείχνοντας το πόσο απλό είναι να δημιουργήσουμε μια εφαρμογή με απλές εντολές.

Thesis
NonPeerReviewed

Διαδικτυακός προγραμματισμός
Εκπαίδευση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.