Διαχείριση ενός ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου με τη χρήση visual basic και C++

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Διαχείριση ενός ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου με τη χρήση visual basic και C++

Τζιάτζιος, Δημήτριος
Ζέρβα, Μαρία

Αντικείμενο αυτής της εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού βιβλιοπωλείου, η διαχείριση του και ο προγραμματισμός του που είναι βασισμένος στη γλωσσά Visual Basic. Γίνεται μελέτη όσον αφορά τον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό και συνεπώς την ανάλυση της γλώσσας C++ και της Visual Basic.

Thesis
NonPeerReviewed

Γλώσσες προγραμματισμού (Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές)
Προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών
Γλώσσα προγραμματισμού C

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.