Ανάπτυξη module και θέματος για τον ιστοχώρο του Παραρτήματος Καστοριάς με το joomla

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάπτυξη module και θέματος για τον ιστοχώρο του Παραρτήματος Καστοριάς με το joomla

Ξανθόπουλος, Παντελής

Το θέμα της πτυχιακής εργασίας είναι η ανάπτυξη module και θέματος για τον ιστοχώρο του Παραρτήματος Καστοριάς με το Joomla. Στην ουσία, έχουμε να κάνουμε με την κατασκευή ενός ενθέματος το οποίο θα εναλλάσσει τα άρθρα που περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα, παρουσιάζοντάς τα με τη μορφή φωτογραφίας άρθρου, τίτλου και εισαγωγικού κειμένου. Ο διαδικτυακός τόπος του Παραρτήματος Καστοριάς βασίζεται σε αξιόπιστα χαρακτηριστικά από πλευράς λογισμικού και το βασικότερο, δημιουργήθηκε από εργαλεία ανοιχτού τύπου (open source). Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί μια βάση δεδομένων (MySQL) στην οποία εκχωρούνται όλα τα δεδομένα της. Επίσης, στην βάση αυτή, αποθηκεύονται οι ενέργειες που κάνει ο κάθε χρήστης στην σελίδα (αποθηκεύονται σε πίνακες της βάσης) από την πιο απλή ενέργεια μέχρι την πιο «πολύπλοκη». Η διαδικτυακή αυτή πύλη λειτουργεί χρησιμοποιώντας τον Apache Server ενώ η κωδικοποίηση της είναι σε γλώσσα PHP. Τέλος, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του περιβάλλοντος της ιστοσελίδας πραγματοποιήθηκε με το εργαλείο Joomla.

Thesis
NonPeerReviewed

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)
Ιστοσελίδες - Σχεδίαση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.