Η εκτροφή προβάτων στο Nομό Ξάνθης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Η εκτροφή προβάτων στο Nομό Ξάνθης

Τσακμάκη, Ελένη

Το πρόβατο είναι ένα από τα πρώτα ζώα που εξημέρωσε ο άνθρωπος και εκμεταλλεύτηκε και τις τρεις παραγωγικές του ιδιότητες (γαλακτοπαραγωγή, κρεοπαραγωγή, εριοπαραγωγή). Επειδή η εκτροφή του είναι δυνατή σε όλες τις περιοχές της γης, με εξαίρεση τις έρημους και τις πολύ υγρές και θερμές περιοχές, ακολούθησε από κοντά τον άνθρωπο στην κατάσταση του πλανήτη μας. Η εκτροφή των προβάτων αρχικά των προβάτων διαδόθηκε σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες εξαιτίας των αναγκών σε μαλλί. Έπειτα από την εποχή που μεγάλες εκτάσεις αποδασώθηκαν και κυρίως από τη δημιουργία μεγάλων αστικών κέντρων, που είχαν ανάλογες ανάγκες σε κρέας και γάλα, τα πρόβατα περιορίστηκαν στις περιοχές όπου η εκτροφή βοοειδών ήταν δύσκολη. Ταυτόχρονα η εκβιομηχάνιση είχε ως συνέπεια την απορρόφηση πολλών εργατικών χεριών από την πρωτογενή παραγωγή και την αύξηση του γεωργικού κλήρου, γεγονός που δημιούργησε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της βοοτροφίας. Οι γεωργικές και οινωνικοοικονομικές συνθήκες που επικρατούν στις γύρω από τη Μεσόγειο ευρωπαϊκές χώρες δεν επιτρέπουν την επαρκή ανάπτυξη της βοοτροφίας για τις χώρες αυτές η προβατοτροφία παρουσιάζει πάντοτε ζωτική σημασία. Η εριοπαραγωγική ικανότητα έχει ορισμένες απαιτήσεις, δεν συμβιβάζεται τόσο ποσοτικά, όσο και ποιοτικά, με την υψηλή γαλακτοπαραγωγή. Κατά γενικό κανόνα τα εριοπαραγωγά πρόβατα δεν αρμέγονται. Ποσοτικά μπορεί να συνδυαστεί με την κρεοπαραγωγή. Η κρεοπαραγωγική ικανότητα όμως για να εκδηλωθεί τελείως, απαιτεί πλούσιο σιτηρέσιο. Η εριοπαραγωγή απαιτεί ένα ελάχιστο ποσοστό πρωτεϊνών, αλλά σε περίπτωση που το σιτηρέσιο είναι πλούσιο σε αζωτούχες ουσίες, η ποιότητα του μαλλιού σε αντίθεση με την ποιότητα, μειώνεται. Τα εριοπαραγωγωγά πρόβατα έχουν ανάγκη από λιβάδια μέτριας παραγωγικότητας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιγοπροβατοτροφία – Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.