Ανάπτυξη, σχεδίαση και εφαρμογή πλατφόρμας παρακολούθησης κλειστού χώρου από κινητά τηλέφωνα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάπτυξη, σχεδίαση και εφαρμογή πλατφόρμας παρακολούθησης κλειστού χώρου από κινητά τηλέφωνα

Ρούζιος, Γρηγόριος

Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη, τη σχεδίαση και την υλοποίηση εφαρμογής παρακολούθησης κλειστού χώρου για κινητά τηλέφωνα και πιο συγκεκριμένα για την πλατφόρμα Microsoft Windows Phone. Για την πλήρη λειτουργικότητα της εφαρμογής δημιουργήθηκε ακόμα μια εφαρμογή desktop με στόχο την δημιουργία του μοντέλου πελάτη-εξυπηρετητή (client-server). Η client (Windows Phone) εφαρμογή επιτρέπει στον χρήστη να συνδεθεί στον server (desktop εφαρμογή) και μέσω αυτού να παρακολουθήσει κάποιον κλειστό χώρο. Σε περίπτωση κίνησης στον χώρο ο server ενημερώνει τον client για το συμβάν.

Thesis
NonPeerReviewed

Κινητή τηλεφωνία
Διαδικτυακός προγραμματισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.