Κατανεμημένοι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Κατανεμημένοι αλγόριθμοι κρυπτογράφησης

Σταματάκης, Πάρις

Η παρούσα πτυχιακή ασχολείται με το θέμα της κρυπτογραφίας. Η κρυπτογραφία ασχολείται με τη μελέτη της ασφαλούς επικοινωνίας. Ο κύριος στόχος της είναι να παρέχει μηχανισμούς επικοινωνίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων μελών, χωρίς κάποιος άλλος να είναι ικανός να διαβάζει την πληροφορία εκτός από αυτά. Οι εφαρμογές της κρυπτογραφίας στην ζωή μας είναι διάφορες και ολοένα και αυξάνονται διότι οι εξελίξεις της τεχνολογίας απαιτούν τέτοιους μηχανισμούς ώστε να παρέχεται η απαραίτητη ασφάλεια της πληροφορίας όπως εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, αυθεντικότητα των δεδομένων. Οι τεχνικές και οι αλγόριθμοι που έχουν αναπτυχθεί είναι πολλοί και βασίζονται στην μαθηματική θεωρία και την επιστήμη των υπολογιστών. Το πρώτο κεφάλαιο είναι εισαγωγικό και απλά παραθέτει το τι είναι κρυπτογραφία και κάποιες εφαρμογές της ώστε, και κάποιος που δεν είναι γνώστης του θέματος, κατανοήσει το περιεχόμενο. Ακολουθεί η ανάλυση μαθηματικών τύπων στους οποίους στηρίζεται η κρυπτογραφία, στο δεύτερο κεφάλαιο, ενώ στο τρίτο κεφάλαιο γίνεται η συσχέτιση του όρου, με τα δίκτυα και με την ασφάλεια τους. Το βασικότερο και το μεγαλύτερο σε έκταση κεφάλαιο της πτυχιακής είναι το τέταρτο. Αναλύει τους αλγόριθμους και τις τεχνικές κρυπτογράφησης. Η συσχέτιση της κρυπτογραφίας και της ασφάλειας συναλλαγών, παρουσιάζοντας και κάποια πρωτόκολλα, είναι το θέμα που διαπραγματεύεται το πέμπτο κεφάλαιο και αποτελεί και ένα παράδειγμα της εφαρμογής της κρυπτογραφίας. Τέλος ολοκληρώνω την εργασία με επίλογο και συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασφάλεια δικτύου
Αλγόριθμοι
Κρυπτογραφία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.