Δυναμικός προγραμματισμός και εφαρμογές του σε στοχαστικά προβλήματα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Δυναμικός προγραμματισμός και εφαρμογές του σε στοχαστικά προβλήματα

Παπαγεωργίου, Ευαγγελία
Σπανός, Παναγιώτης

Σκοπός της πτυχιακής αυτής εργασίας είναι να παρουσιάσουμε, στην πράξη, την εφαρμογή μιας από τις πιο γνωστές και αποδοτικές τεχνικές προγραμματισμού, σε στοχαστικά προβλήματα, δηλαδή σε προβλήματα όπου μία ή περισσότερες παράμετροι είναι κάποια τυχαία μεταβλητή, η οποία μοντελοποιείται με κάποια γνωστή κατανομή πιθανοτήτων. Αυτή η τεχνική προγραμματισμού δεν είναι άλλη από τον Δυναμικό Προγραμματισμό. Αφού παρουσιάσουμε τι ακριβώς είναι ο ΔΠ και αναφέρουμε κάποια στοιχεία για την πολυπλοκότητα αλγορίθμων, αφού ο ΔΠ χρησιμοποιείται κυρίως για την επίλυση πολύπλοκων υπολογιστικά προβλημάτων, προχωράμε και μελετάμε κάποια παραδείγματα από τις κυριότερες κατηγορίες στοχαστικών προβλημάτων. Στη συνέχεια επιλέγουμε μια ειδική κατηγορία προβλημάτων, τα προβλήματα του σάκου, και αφού εξετάσουμε την ντετερμινιστική και τη στοχαστική έκδοση των προβλημάτων αυτών και αναφέρουμε τις διάφορες υποκατηγορίες που υπάρχουν προχωράμε στην παρουσίαση κάποιων αλγορίθμων από την υπάρχουσα βιβλιογραφία, οι οποίοι επιλύουν κάποιες εκδόσεις των προβλημάτων αυτών. Τέλος, γίνεται μια αναφορά σε διάφορα προβλήματα που προκύπτουν κατά την εφαρμογή του στοχαστικού δυναμικού προγραμματισμού καθώς και κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης αυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Αλγόριθμοι
Μαθηματικά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.