Πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης προβάτων φυλής Χίου = Genetic improvement program of Chios sheep breed

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2006 (EL)
Πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης προβάτων φυλής Χίου = Genetic improvement program of Chios sheep breed

Τζοάνου, Ευφροσύνη

Η προβατοτροφία αποτελεί την κυρίαρχη μορφή της κτηνοτροφίας μας. Παλαιότερα τα πρόβατα γενικώς έβοσκαν στα χωράφια, που δεν καλλιεργούνταν γιατί βρίσκονταν σε αγρανάπαυση, ενώ παράλληλα τους δίνονταν ως συμπλήρωμα και συγκομιζόμενες τροφές. Σήμερα η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η δημιουργία τεχνογνωσίας, η εισαγωγή τεχνολογίας και τεχνογνωσίας όπως επίσης και η καλύτερη εκπαίδευση και ενημέρωση των εκτροφέων από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αλλά και άλλους φορείς (Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Ιδρύματα, εταιρείες, κ.ά.), οδήγησαν σε βελτίωση των συνθηκών εκτροφής των προβάτων όσον αφορά την διατροφή τους, την υγιεινή, την αναπαραγωγή κλπ. Η βελτίωση αυτή των συνθηκών εκτροφής παράλληλα με τη διάδοση, πιο πρόσφατα, της μηχανικής άμελξης έχει σαν αποτέλεσμα τη μείωση των εκτροφών εκτατικού και ημι-εκτατικού τύπου και την αύξηση της ενσταυλισμένης προβατοτροφίας. Οι ελληνικές φυλές προβάτων παρουσιάζονται στον πίνακα 1 και μάλιστα με την κατάταξή τους ως προς την ποιότητα του μαλλιού (ομοιόμαλλα ή τύπου Ruda, αναμικτόμαλλα ή τύπου Zackel) και το σχήμα της ουράς τους (λεπτόουρα, ημιπαχύουρα). Δυστυχώς κάποιες από αυτές τις καθαρές φυλές έχουν ήδη εξαφανιστεί με το πέρασμα του χρόνου και την απερισκεψία των ανθρώπων, ενώ ο πληθυσμός κάποιων άλλων παρουσιάζει συνεχώς πτωτική τάση (πίνακας 2). Είναι απαραίτητη είναι η συνεχής μελέτη των υπαρχουσών φυλών προβάτων με τις αναπαραγωγικές και παραγωγικές ιδιότητές τους, έτσι ώστε στη συνέχεια να εκτραφούν οι πιο κατάλληλες για κάθε περιοχή και η μελέτη των δυνατοτήτων χρησιμοποίησης των φυλών αυτών, μέσα από κατάλληλα προγράμματα συζεύξεων, για την αναβάθμιση του μεγάλου αριθμού των διασταυρωμένων προβάτων της χώρας, τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι ζώα άγνωστης ταυτότητας και ακόμα πιο άγνωστων και ασταθών αποδόσεων. Ιδιαίτερα σήμερα με το θέμα της κατοχύρωσης της φέτας, για την παραγωγή της οποίας απαιτείται γάλα από ελληνικά και μόνον ελληνικά πρόβατα, ο πληθυσμός των καθαρών φυλών αποτελεί "εθνικό" πλούτο και ιδιαίτερα ανεκτίμητο κεφάλαιο για τη χώρα μας. Τα Προγράμματα Γενετικής Βελτίωσης των Ζώων (Π.Γ.Β.) αποτελούν την ενσυνείδητη και προγραμματισμένη επίδραση του ανθρώπου στα φαινοτυπικά χαρακτηριστικά των ζώων αυτών. Με τα Π.Γ.Β. επιδιώκεται η παραγωγή ζώων με αποδόσεις μεγαλύτερες από τις μητέρες τους, ώστε να φθάσουν σε επίπεδα που να καθιστούν οικονομικά συμφέρουσα τη διατήρηση τους, προς όφελος των παραγωγών και της εθνικής οικονομίας γενικότερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιγοπροβατοτροφία – Ελλάδα
Ζώα - Γενετική

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2006


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.