Μελέτη δικτύων επανεκπομπής (relay) σε σύγχρονα ασύρματα δίκτυα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Μελέτη δικτύων επανεκπομπής (relay) σε σύγχρονα ασύρματα δίκτυα

Ακριβόπουλος, Θωμάς
Φώτος, Γεώργιος

Σε παρούσα πτυχιακή εργασία μελετήθηκαν τα δίκτυα επανεκπομπής (relay networks). Τα δίκτυα επανεκπομπής επιτρέπουν την καλύτερη κάλυψη και τη βελτίωση της επίδοσης στα σύγχρονα ασύρματα δίκτυα, μέσω της ασύρματης αναμετάδοσης των δεδομένων. Στα πλαίσια της πτυχιακής εργασίας παρουσιάζονται εκτενώς οι τεχνολογίες δικτύων LTE και WiMAX και συγκρίνονται αναλυτικά. Επίσης αναλύονται οι επαναλήπτες (repeaters) και η χρήση τους. Το πρόγραμμα προσομοίωσης δικτύων OPNET παρουσιάζεται αναλυτικά και χρησιμοποιείτε με σκοπό να προσομοιώσει το δίκτυο WiMax μόνο του αλλά και μαζί με τη χρήση ενός επαναλήπτη. Ο επαναλήπτης που χρησιμοποιείτε είναι ένα WLAN το οποίο τοποθετείται στα όρια της εμβέλειας του WiMax. Εν τέλει μελετάται η έξοδος μεταξύ του WiMAX και του WLAN και συμπεραίνεται ότι η πληροφορία που στέλνεται δύσκολα χάνεται όταν αναμεταδίδεται.

Thesis
NonPeerReviewed

Ασύρματα τοπικά δίκτυα - Ασφάλεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.