Σύστημα διαχείρισης συναλλαγών τουριστικών πρακτορείων σε τοπικό και σε διαδικτυακό περιβάλλον

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Σύστημα διαχείρισης συναλλαγών τουριστικών πρακτορείων σε τοπικό και σε διαδικτυακό περιβάλλον

Λυτούδης, Παναγιώτης
Μποζαλί, Γιουτζίν

Στόχος αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η σχεδίαση, ανάπτυξη-υλοποίηση και εγκατάσταση ενός συστήματος διαχείρισης τουριστικών πρακτορείων το οποίο αποσκοπεί στην κράτηση εισιτηρίων μέσω του διαδικτύου καθώς και την γρήγορη εξυπηρέτηση των πελατών. Επιπρόσθετα υποστηρίζει την επικοινωνία των χρηστών μέσω αναφορών, online μηνυμάτων και αποστολή email και εικόνων καθώς και διαφύλαξη και ανεύρεση πληροφοριών για διάφορους προορισμούς, ξενοδοχεία και πακέτα προσφορών. Τέλος παρέχει τη δυνατότητα επεξεργασίας εικόνων, χρήση μηχανών αναζήτησης, διαχείριση ημερολογίου-προγράμματος καθώς και άλλες δευτερεύουσες λειτουργίες. Το σύστημα βασίζεται τόσο σε local όσο και σε web περιβάλλον και εγκαθίσταται σε κάθε υπολογιστή για τη χρήση από τους κατόχους πρακτορείου κυρίως στην επίβλεψη των χρηστών, των πακέτων προσφορών και των ξενοδοχειακών μονάδων. Η σχεδίαση έχει πραγματοποιηθεί με βάση τα βήματα της Ανάπτυξης Λογισμικού, δηλαδή Ανάλυση Απαιτήσεων και Προδιαγραφών, Σχεδίαση και Υλοποίηση ενώ ο έλεγχος ήταν συνεχής σε όλα τα βήματα. Η υλοποίηση του συστήματος έχει πραγματοποιηθεί με βασικό γνώμονα τις παραμέτρους που έχουν προκαθοριστεί και έχει δοθεί μεγάλη έμφαση στο είδος των χρηστών που απευθύνεται το σύστημα αλλά και στην ασφάλεια της διαφύλαξης των δεδομένων. Πρέπει να σημειωθεί ότι το σύστημα ολοκληρώθηκε με επιτυχία, και δύναται να συντηρηθεί εύκολα και χωρίς μεγάλο κόστος, είναι ευέλικτο και παρέχεται η δυνατότητα εύκολης αναβάθμισής του λόγω του συνδυασμού των τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν. Έτσι, επιτυγχάνεται η αναβάθμιση «κομμάτι - κομμάτι».

Thesis
NonPeerReviewed

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου - (CMS)
Τουριστικά γραφεία - Διοίκηση και οργάνωση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.